Offcanvas Section

Śp. ks. Tadeusz Podkówka

Ze smutkiem zawiadamiamy, że do wieczności odszedł ks. Tadeusz Podkówka (l. 84), emerytowany proboszcz Parafii Świętego Michała Archanioła...

Odwiedziny duszpasterskie - Express liturgiczny

Kolejny odcinek Expressu liturgicznego. O zwyczaju odwiedzin duszpasterskich, potocznie zwanych kolędą, opowiada ks. prof. dr hab. Helmut...

Życzenia na Święta Bożego Narodzenia

Życzenia Biskupa Opolskiego na Święta Bożego Narodzenia. źródło: Radio Opole - http://radio.opole.pl/

„Ochrona dzieci i młodzieży” dokument studyjny

Po raz pierwszy publikujemy na naszej stronie internetowej, w zakładce „Ochrona dzieci i młodzieży” dokument: „Zasady ochrony dzieci,...

EXPRESS LITURGICZNY 🎬

Z początkiem Adwentu rozpoczynamy cykl krótkich filmów poświęconych liturgii i zagadnieniom z nią związanych pt. "Express liturgiczny"....

AKTUALNOŚCI

Śp. ks. Tadeusz Podkówka

styczeń 27, 2020
Ze smutkiem zawiadamiamy, że do wieczności odszedł ks. Tadeusz Podkówka (l. 84), emerytowany proboszcz Parafii Świętego Michała Archanioła w Szybowicach w dekanacie Prudnik.

ZAPOWIEDZI

Diecezjalna Pielgrzymka Katechetów i Nauczycieli do Gruzji

styczeń 15, 2020
Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli i katechetów na Diecezjalną Pielgrzymkę Katechetów, Nauczycieli i ich Rodzin do Gruzji wraz z Biskupem…

KRONIKA

Krzysztof Cugowski z zespołem zagrał dla powstającego w Opolu Domu Nadziei

styczeń 21, 2020
To był ważny wieczór i dla nas i dla powstającego w Opolu Domu Nadziei. Dziękujemy, że byliście z nami ❤❤. Do zobaczenia!!Z Jacek Królik, Cezary…

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.