Offcanvas Section

Diecezjalne obchody Dnia Dziecka Utraconego odbędą się 13 października 2019 r. w Bazylice na Górze Świętej Anny. Zapraszamy na godz. 17.00 do Sanktuarium św. Anny na Mszę św. w intencji Dzieci Utraconych i ich rodziców, oraz na modlitwę różańcową przy pomniku Dziecka Utraconego. Z myślą o rodzicach, którzy utracili swoje dziecko, opolskie Duszpasterstwo Rodzin w 2013 roku otwarło internetową Księgę Dzieci Utraconych. Można do niej wpisać imiona dzieci i rodziców, w intencji których 13 października – Dniu Dziecka Utraconego, na uroczystej Eucharystii na Górze Świętej Anny będą ofiarowane modlitwy. Jednocześnie pragniemy zawiadomić, iż raz w miesiącu, najczęściej jest to trzeci czwartek miesiąca, w kaplicy Domu Matki i Dziecka w Opolu, celebrowana jest Msza Święta w intencji wszystkich dzieci utraconych i ich rodziców. 

Duszpasterstwo Nauczycieli Akademickich serdecznie zaprasza na I w tym semestrze spotkanie dyskusyjne w piątek 18 października o godz. 19.00 w Sali Duszpasterskiej na Wydziale Teologicznym UO (ul. Drzymały 1a).
W ramach spotkania zostaną wygłoszone dwa referaty: „Bogactwo tradycji antycznej” (prof. dr hab. Joanna Rostropowicz) oraz „Tradycja i tradycje w Kościele” (ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola).
Z racji jubileuszu XX-lecia w tym roku akademickim spotkania będą miały charakter dwugłosu, na który składać się będzie wypowiedź osoby związanej z Duszpasterstwem, będąca wyrazem jej naukowych zainteresowań i doświadczeń, a także nawiązujące do tejże wypowiedzi wystąpienie teologa, przybliżające jakąś ważną cechę misji Kościoła. Zapraszam wszystkich zainteresowanych Szanownych Pracowników opolskich uczelni, zarówno dotąd uczestniczących w spotkaniach, jak i nowych uczestników. Jednocześnie informuję, że semestralny program spotkań Duszpasterstwa jest dostępny na stronie www.wt.uni.opole.pl (Pracownik).
 
ks. Marcin Worbs, kapelan-duszpasterz nauczycieli akademickich

Serdecznie zapraszamy na niezwykły koncert. Urszula i jej akustyczne trio, a także Anna Maria Mbayo z repertuarem piosenek Czesława Niemena - to atrakcje koncertu charytatywnego na rzecz opolskiej katedry, który odbędzie się w niedzielę 27 października w auli Wydziału Teologicznego UO.

Bilety-cegiełki na koncert kosztują 30, 40 i 60 zł. Od środy można je kupić w trzech punktach: kancelarii parafii katedralnej, w furcie opolskiej Kurii Diecezjalnej oraz portierni Wydziału Teologicznego UO.
Całkowity dochód zostanie przeznaczony na rzecz odbudowy Opolskiej Katedry. Telefon do kontaktu 664 477 422.
Szczegółowe informacje http://wk.diecezja.opole.pl/…/658-urszula-wystapi-dla-opols…

12 października (sobota) br. o godz. 16.00 w gmachu Muzeum Diecezjalnego w Opolu otwarcie wystawy malarstwa Marty Makarczuk - "Credo" - dedykowanej ks. Krzysztofowi Grzywoczowi. Serdecznie zapraszamy! 
(Wejście od ul. Książąt Opolskich).

Spotkanie Maryjnej Wspólnoty Opiekunek Dziecięctwa Bożego i przejęcie nowych członkiń.

W niedzielę 13 października w kościele św. Anny w Oleśnie odbędzie się spotkanie członkiń i kandydatek Maryjnej Wspólnoty Opiekunek Dziecięctwa Bożego.
Na godz. 16.00 zaplanowano spotkanie informacyjne na temat przyszłej formacji w rejonach oraz planów rozwoju wspólnoty, a o 16.30 biskup opolski Andrzej Czaja odprawi Mszę św. i przyjmie nowe członkinie do Wspólnoty.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się