Offcanvas Section

Erygowane 1 maja 2012 r. w Jemielnicy Bractwo św. Józefa nawiązuje do chlubnej przeszłości, kiedy Bractwo św. Józefa w Jemielnicy zrzeszało pod patronatem św. Józefa tysiące osób. Nie chcąc odcinać się od tej przeszłości, a jednocześnie rozpoznając znaki czasu, Biskup Opolski reaktywował Bractwo, by w ten sposób zainicjować nową formę stanowego duszpasterstwa mężczyzn i młodzieńców na miarę potrzeb rodziny i Kościoła na opolskiej ziemi.

Zgłoszenia do Bractwa św. Józefa potrwają do 21 października. W niedzielę 27 października w kościele parafialnym w Jemielnicy o godzinie 15.00 odbędzie się doroczne spotkanie Bractwa św. Józefa z Biskupem Opolskim, podczas którego do wspólnoty dołączą kolejni mężczyźni. Rektor Bractwa wraz z Kapitułą proszę o przekazywanie do poniedziałku 21 października do wydziału duszpasterskiego deklaracji kandydata, które ewentualnie spłynęły do kancelarii parafialnej w ostatnich miesiącach. 
Wszystkich mężczyzn zachęcamy do zasilenia tej wspólnoty swoją osobą. Więcej informacji na temat wspólnoty znaleźć można na stronie www.bractwoswjozefa.pl.

W imieniu Księży Proboszczów oraz duszpasterzy Bractwa św. Józefa serdecznie zapraszamy na jesienną serię spotkań formacyjnych w rejonach, które rozpoczną się już niebawem. Harmonogram przedstawia się następująco:

· 24 września (wtorek) o 18.00 w parafii św. Franciszka z Asyżu w Kędzierzynie-Koźlu (Cisowej) dla rejonu Kędzierzyn;

· 26 września (czwartek) o 18.30 w parafii św. Józefa w Osowcu-Węgrach dla rejonu Jełowa;

· 27 września (piątek) o 18.00 w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Malni dla rejonu Krapkowice;

· 30 września (poniedziałek) o godz. 18.30 w parafii św. Agnieszki i św. Jakuba w Nysie dla rejonu Nysa;

· 2 października (środa) o godz. 18.00 w parafii św. Bartłomieja w Głogówku dla rejonu Głogówek;

· 2 października (środa) o godz. 17.30 w parafii św. Józefa w Raciborzu-Ocicach dla rejonu Racibórz;

· 4 października (piątek) o godz. 18.00 w parafii św. Józefa w Opolu-Wrzoskach dla rejonu Wrzoski;

· 7 października (poniedziałek) o godz. 18.00 w parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Grobnikach dla rejonu Głubczyce;

· 9 października (środa) o godz. 17.30 w parafii Wniebowzięcia NMP w Zębowicach dla rejonu Zawadzkie;

· 9 października (środa) o godz. 18.00 w Diecezjalnym Ośrodku Skowronek w Głuchołazach dla rejonu Prudnik-Głuchołazy;

· 11 października (piątek) o godz. 17.30 w parafii św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach dla rejonu Opole;

· 12 października (sobota) o godz. 17.00 w parafii Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy dla rejonu Jemielnica;

· 20 października (niedziela) o godz. 19.00 w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu dla kleryków

Uczestnicy spotkania będą m.in. uczestniczyć w Eucharystii w intencji członków Bractwa, zwłaszcza w intencji chorujących Braci, wysłuchają konferencji formacyjnej i odmówią modlitwę różańcową. Zapraszamy wszystkich także tych, którzy chcieliby dołączyć do tej wspólnoty.

 
Już 25-27 października jak co roku na Górze św. Anny czekają nas trzy wyjątkowe dni, które wbrew jesiennej aurze doładują nasze akumulatory na kolejne kilka miesięcy.
W programie m. in. inspirujące konferencje, Spotkanie na Ławce z Gośćmi, modlitwa i uwielbienie, czas na rozmowy, poznanie świetnych ludzi i oczywiście chwile w kawiarni, żeby napić się kakao.
Poza tym tegoroczna Ławka Go! będzie wyjątkowa. Dlaczego? Oficjalnie nie możemy jeszcze nic powiedzieć, ale nieoficjalnie powiemy, że... idzie nowe! Chcesz wiedzieć co takiego? Przyjedź na Ławkę Go! - zachęcają organizatorzy.
 
Zapisy ruszyły! 
Formularz zapisowy jak zawsze na botafe.pl
https://tiny.pl/tpd7t
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W październiku 2019 w całym Kościele Powszechnym obchodzimy Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Jego mottem są słowa: Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie.
Papież Franciszek chce, by ten czas przyczynił się do rozbudzenia świadomości misyjnej i podjęcia z nowym zaangażowaniem misyjnej przemiany życia i duszpasterstwa. Pragnieniem Papieża jest skierowanie myśli i serca wszystkich wiernych na głoszenie Ewangelii. Każdy z nas, na mocy chrztu św., jest zaproszony do głoszenia Ewangelii. Czynimy to przez świadectwo naszego życia, które innym ukazuje Chrystusa. Nasze głoszenie Ewangelii to także realne zaangażowanie w misje poprzez modlitwę i ofiarę.Ojciec św. pragnie, by Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny był przeżywany poprzez osobiste spotkanie z Chrystusem (Eucharystia, Słowo Boże, modlitwa osobista i wspólnotowa), czerpanie ze świadectwa świętych - misjonarzy i męczenników, pogłębianie formacji biblijnej, katechetycznej, duchowej i teologicznej dotyczącej misji.

Nawiązując do ostatniego Listu Konferencji Episkopatu Polski, Biskup Opolski zobowiązuje wszystkich duszpasterzy naszej diecezji do uwzględnienia w parafialnym planie duszpasterskim Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Wyrazem przeżywania tego szczególnego czasu w życiu parafii mogą być: wzbudzanie intencji misyjnych podczas Mszy św. i nabożeństw, zwłaszcza różańcowych; modlitwa za misjonarzy, szczególnie naszych opolskich fideidonistów; modlitwa, zwłaszcza w Tygodniu Misyjnym, o ducha misyjnego i o nowe powołania spośród księży, osób konsekrowanych i świeckich.

W odpowiedzi na apel papieża Franciszka, Duszpasterstwo Misyjne naszej diecezji wraz z diecezją gliwicką i katowicką, zaprasza na Metropolitalny Kongres Misyjny, który odbędzie się 19 października br. w Rudach Raciborskich. 

W programie: 

9:00 – przyjazd i rejestracja uczestników

10:00 – Przywitanie wszystkich w bazylice

10:15 – udział w stacjach:

– dla dorosłych – bazylika

– dla dzieci – teren wokół klasztoru

– dla młodzieży – teren wokół klasztoru

11:15 – Promocja inicjatywy misyjnej Adomis

11:45 – spotkanie wszystkich w bazylice – świadectwo kleryka Romualda Mozou z Togo

12:15 – Uroczysta Msza św. z udziałem biskupów poszczególnych diecezji. Po Eucharystii rozdanie dyplomów dla najbardziej zasłużonych osób w dzieło misyjne

14:45 – posiłek oraz koncert zespołu Belle Co z Ujazdu

15:45 – nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia

16:15 – rozesłanie

*źródło: www.misjonarze.opole.pl

W tym roku Nagroda Hyacinthus Opoliensis została wręczona Pani Krystynie Winiarskiej, osobie o wielkiej kulturze osobistej, która jest kochającym Kościół świadkiem wiary. Wciąż bardzo aktywnie służy całemu pokoleniu doradców rodzinnych. Oddana duszpasterstwu rodzin, z którym związana jest od lat, przekonuje o wartości metod naturalnych nie tylko dla samego rodzicielstwa, ale życia w ogóle. Wśród licznych inicjatyw, które podejmowała warto wspomnieć powołany w województwie opolskim oddział Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny. Była także współzałożycielem i przez wiele lat członkiem zarządu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej oraz Stowarzyszenia Rodzina Rodzinie.

Nagroda Hyacinthus Opoliensis została ustanowiona przez biskupa opolskiego Andrzeja Czaję w 2012 roku, w czterdziestą rocznicę ustanowienia Diecezji Opolskiej. Stanowi najwyższe wyróżnienie przyznawane osobom świeckim, które znacząco przyczyniły się dla rozwoju kulturowego i duchowego diecezji. Statuetka nawiązuje do św. Jacka - Hyacintha, urodzonego w Kamieniu Śląskim, patrona kościelnej Metropolii Górnośląskiej.
Jej wręczeniu, którego dokonuje biskup opolski, towarzyszy najczęściej uroczysta liturgia i inne wydarzenia religijne i kulturalne.
W tym roku nagroda została wręczona pani Krystynie Winiarskiej w niedzielę 8 września po Eucharystii sprawowanej w kościele seminaryjno-akademickim pw. św. Jadwigi Śląskiej w Opolu.

150 myśli księdza Krzysztofa Grzywocza zamieszczono w książce pt. “Spotkał. Spojrzał. Słuchał”.
Jest to najnowsza publikacja Wydawnictwa Świętego Krzyża w Opolu, która została zaprezentowana w drugą rocznicę zaginięcia kapłana w Alpach. Jej głównym celem jest skłonienie czytelnika do refleksji nad własnym życiem- podkreśla współautor Ryszard Paluch.
Książkę można kupić w księgarni Świętego Krzyża w Opolu lub za pośrednictwem strony internetowej www.kskrzysztofgrzywocz.pl.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się