Offcanvas Section

To był ważny wieczór i dla nas i dla powstającego w Opolu Domu Nadziei. Dziękujemy, że byliście z nami . Do zobaczenia!!
Jacek KrólikCezary KonradTomasz KałwakŁukasz Adamczyk - napisał na swoim profilu facebookowym Krzysztof Cugowski.

19 stycznia 2020 r. w auli Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu wystąpił Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów, a koncert poprzedzał występ Natalii Gosztyły, opolskiej wokalistki w "towarzystwie" Pawła Kalicińskiego na gitarze. Cugowski zaśpiewał swoje największe przeboje, ale też kilka kolęd. Całkowity dochód z cegiełek będzie przeznaczony na rzecz utworzenia „Domu Nadziei” w Opolu. Na ten cel przeznaczono część Domu Księży Emerytów.

"Chcemy całkowicie wyremontować i adaptować pomieszczenia o powierzchni ponad 120 metrów. Zależy nam, by znalazło się tam miejsce na jadalnię na co najmniej 50 osób, jakaś skromna kuchnia oraz pokój do spotkań i rozmów. Wszystko po to, by bezdomni mogli żyć z godnością. Koszt prac szacujemy na 200 tys. zł" - powiedziała s. Aldona, jałmużnik biskupa opolskiego. Przed koncertem odbyła się licytacja. Za 2.500 zł wylicytowano puchar ks. Jerzego Kostorza za mistrzostwo Polski w lotach młodych gołębi. Za rękawice bokserskie i koszulkę Adama Kownackiego Marcin Szemainda ofiarował 5.500 zł.

Na zakończenie ks. Biskup Andrzej Czaja podziękował wszystkim za przybycie. "Pełni mocy Bożego Ducha rozeznajemy potrzeby i chcemy taki dom budować. Ta pełna sala pokazuje, że wielu ludzi nam wtóruje, daje świadectwo temu, że taki dom jest potrzebny".

Podczas niedzielnego koncertu udało się zebrać 40500 zł. 

koncert-19012020-65
koncert-19012020-49
koncert-19012020-48
koncert-19012020-47
koncert-19012020-70
koncert-19012020-61
koncert-19012020-45
koncert-19012020-64
koncert-19012020-54
koncert-19012020-51

Dnia 8 stycznia 2020 r. zmarł o. Konrad Kik OFM, który m.in. w ostatnich latach posługiwał na Górze św. Anny.  
Przeżył lat 59, w zakonie 39, w kapłaństwie 33. Urodził się w 26. listopada 1960 r. w Oleśnie jako syn Józefa i Gertrudy z domu Gałecka. Do Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych wstąpił 25. sierpnia 1979 r. Pierwszą profesję po rocznym nowicjacie złożył 31. sierpnia 1980 r. w Borkach Wielkich. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Kłodzku przyjął święcenia prezbiteratu 24. maja 1986 r. we Wrocławiu-Karłowicach.

Posługiwał w klasztorach: Góra Świętej Anny – Sanktuarium (1986-1988, 1997-2000, 2009-2020), Nysa (1988-1994), Legnica (1994-1997), Wrocław-Karłowice (2000-2003) i Duszniki-Zdrój (2003-2009). Pełnił funkcję gwardiana w klasztorze w Nysie i wikariusza domu w Sanktuarium w Górze Świętej Anny. Jako misjonarz ludowy wygłosił wiele rekolekcji parafialnych i poprowadził misji ludowych.

Po długiej i wyczerpującej chorobie zmarł 8 stycznia po północy w szpitalu w Strzelcach Opolskich.
Pogrzeb o. Konrada odbył się w poniedziałek 13 stycznia 2020 r. o godz. 11:00 Bazylice św. Anny w Górze Świętej Anny.

W poniedziałek 6 stycznia 2020 roku odbył się ósmy Orszak Trzech Króli pod hasłem: „Cuda, cuda ogłaszają”. To piękne wydarzenie rozpoczęło się na Rynku w Opolu. W imieniu organizatorów wszystkich uczestników orszaku przywitał ks. Jerzy Kostorz z Wydziału Katechetycznego. Po przywitaniu przybyłych, uczestnicy wyruszyli za Świętą Rodziną i Trzema Królami w radosnym pochodzie. Orszak przeszedł obok kościoła oo. Franciszkanów w kierunku placu Wolności, ulicą Ozimską na plac Jana Pawła II. Wspólnemu kolędowaniu akompaniowała orkiestra dęta ze Szczepanowic, a kolorowe orszaki tworzyły uczniowie z opolskich szkół wraz z nauczycielami, katechetami oraz dyrekcją szkół.
Na placu Jana Pawła II w centrum Opola - zgodnie z tradycją - królowie złożyli Dzieciątku i Świętej Rodzinie dary - złoto, kadzidło i mirrę. Odbył się także program artystyczny przygotowany przez państwa Anetę i Andrzeja Skibów. Zebrani na placu mogli zobaczyć akrobatów z zespołu „Salto”, oraz grupę „Tantum Quantum” działającą przy kościele Jezuitów w Opolu.
Następnie zabrał głos Prezydent Miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski, a po nim Biskup Andrzej Czaja. Poprowadził on także modlitwę, w której proszono szczególnie za Australię ogarniętą pożarami, oraz pobłogosławił zebranych. Wydarzenie zakończyło wspólne kolędowanie prowadzone przez grupę „Tantum Quantum”. Podczas orszaku wolontariusze "Śniadania z nadzieją" zbierali środki na rzecz osób bezdomnych, potrzebujących oraz stworzenia Domu Nadziei. Organizatorami orszaku jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu, Miasto Opole oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu. Organizatorzy przygotowali dla uczestników ponad 6 tysięcy papierowych koron oraz naklejek, które rozdano w trakcie orszaku.

orszak-2020-71
orszak-2020-69
orszak-2020-68
orszak-2020-67
orszak-2020-66
orszak-2020-63
orszak-2020-62
orszak-2020-61
orszak-2020-59
orszak-2020-57
orszak-2020-56
orszak-2020-54
orszak-2020-50
orszak-2020-53
orszak-2020-48
orszak-2020-46
orszak-2020-45
orszak-2020-44
orszak-2020-43
orszak-2020-42
orszak-2020-41
orszak-2020-40
orszak-2020-39
orszak-2020-36
orszak-2020-34
orszak-2020-33
orszak-2020-32
orszak-2020-31
orszak-2020-30
orszak-2020-29
orszak-2020-27
orszak-2020-26
orszak-2020-25
orszak-2020-24
orszak-2020-23
orszak-2020-22
orszak-2020-21
orszak-2020-20
orszak-2020-19
orszak-2020-18
orszak-2020-17
orszak-2020-16
orszak-2020-15
orszak-2020-14
orszak-2020-13
orszak-2020-10
orszak-2020-9
orszak-2020-8
orszak-2020-5
orszak-2020-7
orszak-2020-4
orszak-2020-3
orszak-2020-1
orszak-2020-2

zdjęcia: Piotr Dobrowolski 

2 stycznia 2020 r. odbyła się konferencja prasowa poświęcona 8. Orszakowi Trzech Króli w Opolu.
Hasłem tegorocznego orszaku było zdanie: "Cuda, cuda ogłaszają". 

824433665154201290722711555751658439311360n
823601535921322115723864628718806456336384n
822506655079560667900742573130480585015296n
81949184628477174557227142352512022740992n
813864984598498416119762998799664179838976n
812198356096827998481041383408248782061568n
811936594902042649638684091032984541462528n
811181255298424142954375658936136253308928n
808020465346602637987316314195008563970048n
8103378726798709387725067168604079801761792n

„W każdą pierwsza Niedzielę Adwentu, rozpoczynamy nowy «rok kościelny». Bieg okrężny rozpoczyna się od nowa, od początku. Czy ma to tylko sens pedagogiczny? Powtarzanie jest według starego przysłowia, matka wszelkiej wiedzy. Czy nie wykorzystaliśmy może ostatecznie ubiegłego roku kościelnego? Czy dlatego Kościół daje nam okazję, przeżyć całość jeszcze raz? Z pewnością Kościół święty, jako mądra wychowawczyni, będzie mieć również i ten powód. Powinniśmy wciąż, jak długo Bóg daje nam życie, to samo świętować, aby wyczerpać i przyswoić sobie całą treść roku kościelnego. To co zaniedbaliśmy np. w ostatnim roku, powinniśmy nadrobić, wypełnić luki. A kiedyśmy już wszystko przeżyli także w pełni, powinniśmy pogłębić to, co przeżyte i osiągnięte. Jak serpentyna obiega dookoła górę, aby wreszcie, w powolnym wznoszeniu, wdrapać się na stromy szczyt, tak powinniśmy, jeszcze raz, przejść tę drogę na wyższej płaszczyźnie, aż zostanie osiągnięty punkt docelowy, sam Chrystus, nasz Cel”.

Odo Casel, Chrześcijańskie Misterium Kultu, Polskie Towarzystwo Teologiczne Kraków 2000, s. 165.  

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się