Offcanvas Section


Informujemy o powstaniu punktu pomocy osobom w stresie oraz stanach postresowych.

Punkt został otwarty z myślą o uchodźcach oraz osobach, które przeżywają lęk związany z wojną w Ukrainie. Spotkanie odbywają się w każdy piątek w godz. 16.00 - 19.00 w Duszpaststerstwie Akademickim Resurrexit (piwnica kościoła akademicko-semianryjnego), ul. Drzymały 1C. Grupę wsparcia oraz wykłady na temat stresu i jego skutków prowadzą dr Mirosław i dr Żanna Staniszewscy, małżeństwo psychologów z Ukrainy. W trakcie otwartego punktu studenci - wolontariusze opiekują się dziećmi. Jest to forma pomocy długofalowej, która ma być zapewniona do końca czerwca. Państwo Staniszewscy na potrzeby punktu posługują się nr tel. +48 889 200 653, zachęcamy do skorzystania z ich pomocy. Prowadzący są również w stanie dojechać do miejsc gdzie uchodźcy przebywają.


Дорогі друзі!

Вітаємо вас в Польщі! Тяжкі обставини, які змусили вас покинути свій дім викликають сильне занепокоєння і стрес. Це може перешкоджати вам добре діяти, адаптуватися створює умови для погіршення здоров'я. Щоб запобігти цим негативним психологічним станам ми запрошуємо вас відвідувати пункт психологічної допомоги.

Пункт працює в п'ятниці з 16:00 до 19:00 за адресою: вул. Войцеха Джимали 1A(ul. Wojciecha Drzymały 1A). Тел. +48 889 200 653.

Не сидіть самі в чотирьох стінах! Приходьте за психологічною допомогою. Це допоможе зменшити напруження запобігти психологічному виснаженню.

Зустрічі проводять психологи, котрі розмовляють українською мовою.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.