Offcanvas Section


Biskup Andrzej Czaja składa serdeczne podziękowania wszystkim duszpasterzom i diecezjanom za ogromną pomoc okazywaną przybyszom z Ukrainy. Zebrane ofiary pieniężne, przekazane dary, otwarte drzwi mieszkań i domów, pomoc wolontariuszy i inne formy wsparcia w łączności z wytrwałą modlitwą o pokój są pięknym świadectwem chrześcijańskiego miłosierdzia. Wobec wyzwań związanych z napływającą wciąż falą uchodźców, Biskup Opolski apeluje o dalszą gotowość do otwarcia domów i przyjęcia tych, którzy uciekają przed okrucieństwem wojny. Bardzo prosimy, by duszpasterze przekazali tę prośbę wiernym i przyjęli od parafian deklaracje przyjęcia gości, a następnie przekazali je diecezjalnemu koordynatorowi działań związanych z przyjęciem uchodźców, o czym niżej.

Przyjmowanie uchodźców w rodzinach i parafiach 

Koordynatorem działań związanych z przyjęciem uchodźców w naszej diecezji jest ks. Ginter Żmuda, ekonom diecezjalny. Posługuje się on w tej sprawie numerem telefonu: 600 478 377 oraz adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Koordynator, w nawiązaniu do opisanej wyżej prośby Biskupa Opolskiego, przyjmuje zgłoszenia rodzin z parafii, które mogą przyjąć uchodźców do swoich domów lub mieszkań. Ponadto zwraca się z prośbą o przekazywanie informacji o miejscach, które wcześniej zadeklarowane zostały już zajęte według innego, niż diecezjalny, klucza. Prosimy ponadto Księży Proboszczów o koordynowanie w parafii pomocy osobom, które znajdą zakwaterowanie w rodzinach lub w obiektach parafialnych.

W załączniku zamieszczamy wzór oświadczenia, które powinny wypełnić i podpisać osoby z Ukrainy. Oświadczenie, opieczętowane przez parafię, należy w Urzędzie Gminy lub Miasta (w województwie opolskim) albo w Ośrodkach Pomocy Społecznej (w województwie śląskim). Na mocy specustawy planowany jest przekaz środków dla rodzin przyjmujących uchodźców z Ukrainy za pośrednictwem Urzędów Gminy lub Miasta (w województwie opolskim) albo Ośrodków Pomocy Społecznej (w województwie śląskim).

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.