Offcanvas Section

Po kolejny koncercie charytatywnym na rzecz opolskiej katedry, który odbył się 21 stycznia 2019 r. w auli Seminarium Duchownego w Opolu, powoli opadają emocje. Koncert Ani Deko, trzymające w napięciu licytacje oraz uczta muzyczna w wykonaniu zespołu Dżem to atrakcje minionego wieczoru. Zobaczcie sami jak było.

Zdjęcia: Piotr Dobrowolski

dekodzem-21-01-2019-61
dekodzem-21-01-2019-60
dekodzem-21-01-2019-59
dekodzem-21-01-2019-58
dekodzem-21-01-2019-57
dekodzem-21-01-2019-56
dekodzem-21-01-2019-55
dekodzem-21-01-2019-54
dekodzem-21-01-2019-53
dekodzem-21-01-2019-52
dekodzem-21-01-2019-51
dekodzem-21-01-2019-50
dekodzem-21-01-2019-49
dekodzem-21-01-2019-48
dekodzem-21-01-2019-47
dekodzem-21-01-2019-46
dekodzem-21-01-2019-45
dekodzem-21-01-2019-44
dekodzem-21-01-2019-43
dekodzem-21-01-2019-42
dekodzem-21-01-2019-41
dekodzem-21-01-2019-40
dekodzem-21-01-2019-39
dekodzem-21-01-2019-38
dekodzem-21-01-2019-37
dekodzem-21-01-2019-36
dekodzem-21-01-2019-35
dekodzem-21-01-2019-34
dekodzem-21-01-2019-33
dekodzem-21-01-2019-32
dekodzem-21-01-2019-31
dekodzem-21-01-2019-30
dekodzem-21-01-2019-29
dekodzem-21-01-2019-28
dekodzem-21-01-2019-27
dekodzem-21-01-2019-26
dekodzem-21-01-2019-25
dekodzem-21-01-2019-24
dekodzem-21-01-2019-23
dekodzem-21-01-2019-22
dekodzem-21-01-2019-21
dekodzem-21-01-2019-20
dekodzem-21-01-2019-19
dekodzem-21-01-2019-17
dekodzem-21-01-2019-18
dekodzem-21-01-2019-16
dekodzem-21-01-2019-15
dekodzem-21-01-2019-14
dekodzem-21-01-2019-13
dekodzem-21-01-2019-12
dekodzem-21-01-2019-11
dekodzem-21-01-2019-10
dekodzem-21-01-2019-9
dekodzem-21-01-2019-7
dekodzem-21-01-2019-8
dekodzem-21-01-2019-6
dekodzem-21-01-2019-5
dekodzem-21-01-2019-3
dekodzem-21-01-2019-4
dekodzem-21-01-2019-2
dekodzem-21-01-2019-1
dekodzem-21-01-2019-61 dekodzem-21-01-2019-60 dekodzem-21-01-2019-59 dekodzem-21-01-2019-58 dekodzem-21-01-2019-57 dekodzem-21-01-2019-56 dekodzem-21-01-2019-55 dekodzem-21-01-2019-54 dekodzem-21-01-2019-53 dekodzem-21-01-2019-52 dekodzem-21-01-2019-51 dekodzem-21-01-2019-50 dekodzem-21-01-2019-49 dekodzem-21-01-2019-48 dekodzem-21-01-2019-47 dekodzem-21-01-2019-46 dekodzem-21-01-2019-45 dekodzem-21-01-2019-44 dekodzem-21-01-2019-43 dekodzem-21-01-2019-42 dekodzem-21-01-2019-41 dekodzem-21-01-2019-40 dekodzem-21-01-2019-39 dekodzem-21-01-2019-38 dekodzem-21-01-2019-37 dekodzem-21-01-2019-36 dekodzem-21-01-2019-35 dekodzem-21-01-2019-34 dekodzem-21-01-2019-33 dekodzem-21-01-2019-32 dekodzem-21-01-2019-31 dekodzem-21-01-2019-30 dekodzem-21-01-2019-29 dekodzem-21-01-2019-28 dekodzem-21-01-2019-27 dekodzem-21-01-2019-26 dekodzem-21-01-2019-25 dekodzem-21-01-2019-24 dekodzem-21-01-2019-23 dekodzem-21-01-2019-22 dekodzem-21-01-2019-21 dekodzem-21-01-2019-20 dekodzem-21-01-2019-19 dekodzem-21-01-2019-17 dekodzem-21-01-2019-18 dekodzem-21-01-2019-16 dekodzem-21-01-2019-15 dekodzem-21-01-2019-14 dekodzem-21-01-2019-13 dekodzem-21-01-2019-12 dekodzem-21-01-2019-11 dekodzem-21-01-2019-10 dekodzem-21-01-2019-9 dekodzem-21-01-2019-7 dekodzem-21-01-2019-8 dekodzem-21-01-2019-6 dekodzem-21-01-2019-5 dekodzem-21-01-2019-3 dekodzem-21-01-2019-4 dekodzem-21-01-2019-2 dekodzem-21-01-2019-1

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.