Offcanvas Section

W Niedzielę Miłosierdzia o godzinie 15.00, na placu przy al. Witosa w Opolu ustanowiona została 400. parafia diecezji opolskiej. Uroczystości przewodniczył Ordynariusz Opolski biskup Andrzej Czaja, zaś obecni byli m.in. Prowincjał Polskiej Prowincji – o. Paweł Zając OMI, proboszcz-nominat – o. Franciszek Bok OMI, oblaci, prezbiterzy diecezjalni oraz wierni. Uroczystość rozpoczęła się wspólną modlitwą Koronki do Bożego Miłosierdzia. Po niej nastąpiło poświęcenie terenu pod mającym powstać kościołem pw. św. Jana Pawła II.

Opiekę nad nową parafią biskup opolski powierzył Misjonarzom Oblatom Maryi Niepokalanej. Nową wspólnotę zakonną będzie tworzyło czterech misjonarzy Niepokalanej: o. Franciszek Bok OMI - superior, ekonom, proboszcz erygowanej parafii pw. św. Jana Pawła II w Opolu, o. Paweł Gomulak OMI - misjonarz ludowy (rekolekcjonista), Misjonarz Miłosierdzia ustanowiony przez papieża Franciszka, o. Joachim Kusz OMI - misjonarz ludowy (rekolekcjonista), o. Florian Wieczorek OMI - duszpasterz, przez wiele lat posługiwał w Niemczech. Wspólnota oblacka tymczasowo zamieszka w wynajętym domu, który odwiedzili: prowincjał oraz biskup diecezjalny. Ordynariusz Opolski pobłogosławił dom oraz poświęcił krzyże dla czterech pierwszych członków oblackiej wspólnoty, której prawne ukonstytuowanie zostanie podjęte na najbliższej radzie prowincjalnej.

Nowa parafia będzie obejmowała ulice: Borysławska, Górna (nr. 43-51a, 34a-48a), Grodzieńska, Krzemieniecka (nr. 1a-13, 2-28), Lawendowa, Lwowska, Macierzankowa, Osiedle Medyk, Nowogródzka, Rumiankowa, Samborska, Solidarności, Stanisławowska, Stryjska, Tarnopolska (nr. 1-75, 2-8), Tymiankowa, Wileńska, Witosa (nr. 26, 32, 34 oraz nr. nieparzyste począwszy od Al. Solidarności w kierunku północnym), Wygonowa 41-97 i 36, Zapłocie. Osiedle Zawada, Ziołowa.

*Na zdjęciu wizualizacja nowej świątyni.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.