Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Biskup Opolski Andrzej Czaja, wespół z grupą pielgrzymów przemierza nyską Drogą Świętego Jakuba. W Jubileuszowym Camino udział biorą pielgrzymi min. z Opola, Legnicy, Wrocławia, Gliwic, a nawet z Białegostoku.


Pierwszego dnia grupa licząca blisko czterdzieści osób wyruszyła z Głuchołaz. Na pielgrzymim szlaku nie zabrakło modlitwy, wspólnej Eucharystii, rozważania Słowa Bożego i ubogacających spotkań z drugim człowiekiem. Pielgrzymi zmagali się z upałem oraz oberwaniem chmury i gradem, co nie przeszkodziło w doświadczaniu i przeżywaniu mocnej wspólnoty Kościoła.

2913274384249972393408616637213340918937874n
29050712210802371692758192171800823943054499n
290547610426727539359200851438263187356145n
29049811750714887396306206639891441636501868n
2909913364096848410908652623876349203559112n
2908845794364623083271136149313028565836943n
29038457611436654798981071340980561379593298n
2909676984027462252121475414970504068737268n
29062784535938700241728574769479275367193424n
2904566636051525441641624905473798053181054n
 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.