Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w piątek 31 maja 2024 r. w 73. roku życia i w 48. roku kapłaństwa zmarł ks. Kazimierz Balak, emerytowany proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej bł. Czesława w Górażdżach.

***

Urodził się 17 VII 1951 r. w Wichowie (pow. Żagań) jako jedyny syn Karola i Karoliny zd. Kogut. Szkołę podstawową ukończył w 1965 r. i kontynuował naukę w Technikum Chemicznym w Sławięcicach, gdzie uzyskał w 1970 r. świadectwo dojrzałości. Po maturze podjął pracę zawodową m.in. w cukrowni w Lewinie Brzeskim. W 1971 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 8 V 1977 r. z rąk biskupa Wacława Wyciska w Opolu. Jako neoprezbiter został mianowany wikariuszem parafii Trójcy Świętej w Bogacicy. Posługiwał tam przez 3 lata. Następnie rozpoczął roczny kurs języka francuskiego w Brukseli. W 1981 r. wyjechał na misje do diecezji Sokodé w Togo. Na początku posługiwał tam jako wikary w parafii Koumea. W latach 1983-1996 był proboszczem parafii w Pya, gdzie z jego inicjatywy wzniesiono kościół  pw. Chrystusa Króla. W 1996 r. powrócił do diecezji opolskiej. Został mianowany proboszczem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Pokoju, gdzie posługiwał do 2010 roku. Następnie przez 10 lat był proboszczem parafii bł. Czesława w Górażdżach. W 2020 r. przeszedł na wcześniejszą emeryturę i zamieszkał w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu. Zmarł 31 V 2024 r.

*** 

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w sobotę 8 czerwca 2024 r. o godz. 7.00 w kaplicy Domu Księży Emerytów w Opolu;
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w sobotę 8 czerwca 2024 r. o godz. 11.00 w kościele pw. bł. Czesława w Górażdżach.

***  

Polecajmy śp. ks. Kazimierza Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Kazimierz, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.