Offcanvas Section

Już 25. Wigilia dla Bezdomnych, Samotnych i Potrzebujących odbyła się w piątek 22 grudnia 2017 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu. - Pierwszą wigilię zorganizowaliśmy w stołówce Urzędu Wojewódzkiego. Uczestniczyło w niej 450 osób. Szukałem bezdomnych m.in. na dworcu. Musiałem wtedy z nimi wypić alpagę. Jeden jedyny raz piłem coś takiego - opowiada ks. prałat Zygmunt Lubieniecki, proboszcz parafii św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach.

Zauważa, że z czasem z zaproszenia zaczęli korzystać już nie tylko bezdomni i biedni, ale też samotni, którzy na tej wieczerzy mogą doświadczyć ciepłej, świątecznej atmosfery. Na wigilijnych gości czekały tradycyjne potrawy wigilijne, m.in. zupa grzybowa, gołąbki i ryby. Ale nim zostały zaserwowane, był czas składania sobie życzeń, dzielenia się opłatkiem. Z ubogimi, samotnymi i potrzebującymi opłatkiem przełamali się m.in. bp Andrzej Czaja, włodarze miasta i województwa, przedstawiciele
 
opolskich uczelni oraz przedstawiciele darczyńców i sponsorów. - Chciejmy w tych świą¬tecznych chwilach świadczyć sobie nawzajem wiele dobra. Bóg jest dobry - to najprostsza definicja Boga. Jako dzieci Boże przyznajemy się do Boga najbardziej wtedy, kiedy świadczymy sobie nawzajem dobro, kiedy ogarniamy się miłością -    mówił bp Andrzej Czaja. Nazwał bohaterami zarówno wigilijnych gości, którzy dzielnie znoszą swoją codzienność, jak i tych, którzy wieczerzę każdego roku przygotowują. - Nie wyobrażamy sobie, żeby przed świętami Bożego Narodzenia na naszej ziemi Śląska Opolskiego zabrakło tej wigilii - podkreślał biskup opolski. Wieczerzę organizuje Stowarzyszenie „Wigilia dla Samotnych i Bezdomnych". -    Przygotowania zaczynamy już we wrześniu od wysyłania pism do sponsorów, od pozyskiwania darczyńców. To dzięki nim możliwa jest organizacja wigilii i przygotowanie paczek dla wszystkich naszych gości - mówi Eleonora Policht.

Anna Kwaśnicka

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.