Offcanvas Section

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu zaprasza do udziału w Kursie Psałterzystów, którego celem jest kompetentne przygotowanie muzyczne oraz formacja osób wykonujących psalmy responsoryjne podczas Eucharystii. 

Program kursu obejmuje 6 sobotnich spotkań (jedno spotkanie w miesiącu), w godzinach 10.00–14.00, podczas których uczestnicy wysłuchają wykładów z biblistyki, liturgiki, prawodawstwa muzyczno-liturgicznego i muzyki liturgicznej oraz wezmą udział w ćwiczeniach z emisji głosu (indywidualnej i zbiorowej), które pozwolą im podnieść swoje umiejętności wokalne, a także poznać zasób melodii psalmowych. 

Formularz zgłoszeniowy, terminy spotkań oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.dimk.diecezja.opole.pl
Rozpoczęcie kursu planowane jest na 20 listopada 2021 r. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 listopada 2021 r. w biurze DIMK, a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej.

W każdą adwentową sobotę o godz. 16.00 w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej w Opolu odbędą się natomiast wykłady otwarte z serii O muzyce i z muzyką przy wieńcu adwentowym, a każde spotkanie ubogacone zostanie muzyczną niespodzianką. Zachęcamy do zgłębienia muzyczno-liturgicznej wiedzy oraz poznania szerokiego repertuaru muzycznego różnych epok. Zapraszamy na wyjątkowe spotkania przy świecach adwentowych z klimatyczną muzyką. Wstęp na wszystkie wykłady jest wolny, a ich tematyka zarysowana została na okolicznościowym plakacie.

Kontakt:
Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej
ul. Grunwaldzka 7
45-054 Opole

www.dimk.diecezja.opole.pl
tel.: 77 44 11 509
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Facebook: DIMK.Opole
Twitter: DIMKopole
Instagram: dimk.opole

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.