Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Spis treści

ZMARLI KAPŁANI / 2018-2019

 1. Ks. Piotr Ziaja (16 lipca 1926 r. – 23 listopada 2018 r.), wyświęcony 21 czerwca 1953 r. w Górze Świętej Anny, kapelan Jego Świątobliwości, emerytowany sędzia w Sądzie Diecezji Opolskiej.
 2. Ks. Alojzy Sitek (29 stycznia 1929 r. – 18 stycznia 2019 r.), wyświęcony 20 czerwca 1954 r. w Opolu, emerytowany kanclerz Kurii Diecezji Opolskiej.
 3. Ks. Szczepan Wardenga (24 października 1950 r. – 21 stycznia 2019 r.), wyświęcony 19 maja 1975 r. w Bytomiu, dziekan honorowy, emerytowany proboszcz parafii św. Piotra i św. Pawła w Grzędzinie.
 4. Bp Jan Bagiński (31 maja 1932 r. – 19 maja 2019 r.), wyświęcony 17 czerwca 1956 r. w Opolu, konsekracja na biskupa 15 sierpnia 1985 w Opolu, emerytowany biskup pomocniczy Diecezji Opolskiej.
 5. Ks. Józef Kobyłka (6 lipca 1951 r. – 5 czerwca 2019 r.), wyświęcony 19 maja 1975 r. w Bytomiu, dziekan honorowy, proboszcz parafii św. Walentego w Walcach.
 6. Ks. Franciszek Piechota (16 października 1933 r. – 17 czerwca 2019 r.), wyświęcony 23 czerwca 1957 r. w Opolu, dziekan honorowy, radca duchowny, kapelan Jego Świątobliwości, emerytowany wiceoficjał Sądu Diecezji Opolskiej oraz emerytowany rektor kościoła pw. św. Sebastiana w Opolu.
 7. Ks. Konrad Hermański (8 września 1957 r. – 19 października 2019 r.), wyświęcony 16 maja 1982 r. w Zębowicach, emerytowany proboszcz parafii św. Jakuba w Prężynie.
 8. Ks. Gerhard Sobotta (23 sierpnia 1935 r. – 23 października 2019 r.), wyświęcony 31 sierpnia 1958 r. w Opolu, dziekan honorowy, radca duchowny, kapelan Jego Świątobliwości, prałat Jego Świątobliwości, emerytowany proboszcz parafii Najśw. Serca Pana Jezusa w Kątach Opolskich.
 9. Ks. Jerzy Jarczak (30 lipca 1952 r. – 17 listopada 2019 r.), wyświęcony 23 kwietnia 1978 r. w Opolu, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Wierzbiu.
 10. Ks. Jerzy Kowolik (21 lutego 1936 r. – 29 listopada 2019 r.), wyświęcony 21 czerwca 1959 r. w Opolu, dziekan honorowy, radca duchowny, emerytowany proboszcz parafii św. Stanisława w Naczęsławicach.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.