Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Miejsce i czas sprawowania sakramentu:

 Kościół pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła w Opolu, sobota, godz. 16.00.

2022 r. 10 XII –          sobota przed III Niedzielą Adwentu.

2023 r. 11 III –            sobota przed III Niedzielą Wielkiego Postu.

              27 V –              sobota przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

 

 

Miejsca i terminy przygotowań do bierzmowania w 2023 r.:

 

Kędzierzyn-Koźle, Parafia Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła.

Spotkania w czwartki o godz. 18.45 w dniach:

1) 2 II, 9 II, 16 II, 23 II, 2 III, 9 III, 16 III, 23 III, 30 III, 13 IV.

2) 5 X, 12 X, 19 X, 26 X, 9 XI, 16 XI, 23 XI, 30 XI, 7 XII, 14 XII.

 

Nysa, Parafia Matki Bożej Bolesnej (oo. Werbiści).

Spotkania w soboty o godz. 19.00 w dniach:

1) 4 II, 11 II, 18 II, 25 II, 4 III.

2) 15 IV, 22 IV, 6 V, 13 V, 20 V.

3) 4 XI, 18 XI, 25 XI, 2 XII, 9 XII.

 

Opole, dom katechetyczny przy Parafii świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Spotkania w poniedziałki o godz. 19.00 w dniach:

1) 6 II, 13 II, 20 II, 27 II, 6 III.

2) 17 IV, 24 IV, 8 V, 15 V, 22 V.

 

Racibórz, dom katechetyczny przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Spotkania w soboty o godz. 19.00 w dniach:

1) 4 II, 11 II, 18 II, 25 II, 4 III.

2) 18 XI, 25 XI, 2 XII, 9 XII, 16 XII.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.