Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

 

 REJON OPOLE – ks. Paweł Leżuch

sobota, 9 marca 2024, godz. 10.00

Miejsce spotkania: kościół parafialny pw. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha, pl. Kopernika 12, 45-040 Opole

 

REJON OLESNO – ks. Walter Lenart

sobota, 9 marca 2024, godz. 10.00

Miejsce spotkania: kościół parafialny pw. Bożego Ciała, ul. Pieloka 5, 46-300 Olesno

 

REJON DOBRZEŃ WIELKI – ks. Andrzej Ochman

sobota, 24 lutego 2024, godz. 10.00

Miejsce spotkania: Klasztor Sióstr Franciszkanek, ul. Kościelna 11, 46-081 Dobrzeń Wielki

 

REJON KOLONOWSKIE – ks. Andrzej Ochman

sobota, 2 marca 2024, godz. 10.00

Miejsce spotkania: Salki parafialne, ul. Leśna 13, 47-110 Kolonowskie

 

REJON STRZELCE OPOLSKIE – ks. Damian Cholewa

sobota 9 marca 2024, godz. 10.00

Miejsce spotkania: Wspólnota Błogosławieństw, ul. Powstańców Śląskich 8, 47-100 Strzelce Opolskie

 

REJON ŁĄCZNIK – ks. Paweł Leżuch

czwartek, 7 marca 2024, godz. 18.00

Miejsce spotkania: kościół filialny pw. Niepokalanego Serca Maryi, Wiejska 23, 47-370 Moszna

 

REJON RACIBÓRZ – ks. Jakub Furca

sobota, 2 marca 2024, godz. 9.30

Miejsce spotkania: Klasztor Sióstr NMP Niepokalanej, ul. Arcybiskupa Józefa Gawliny 5,
47-400 Racibórz-Brzezie

 

REJON KLUCZBORK – ks. Łukasz Klęczar

sobota, 2 marca, godz. 10.00

Miejsce spotkania: Zgromadzenie zakonne Sióstr św. Józefa, Klasztorna 3, 46-200 Kluczbork

 

REJON NYSA – ks. Dariusz Domerecki

sobota, 16 marca 2024, godz. 10.00

Miejsce spotkania: Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety, ul. Sobieskiego 7, 47-300 Nysa

 

REJON OPOLE – ks. Paweł Leżuch

sobota, 9 grudnia 2023, godz. 10.00

Miejsce spotkania: kościół parafialny pw. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha, pl. Kopernika 12, 45-040 Opole

 

REJON OLESNO – ks. Walter Lenart

niedziela, 10 grudnia 2023, godz. 16.00

Miejsce spotkania: kościół parafialny pw. Bożego Ciała, ul. Pieloka 5, 46-300 Olesno

 

REJON DOBRZEŃ WIELKI – ks. Andrzej Ochman

sobota, 9 grudnia 2023, godz. 10.00

Miejsce spotkania: Klasztor Sióstr Franciszkanek, ul. Kościelna 11, 46-081 Dobrzeń Wielki

 

REJON KOLONOWSKIE – ks. Andrzej Ochman

sobota, 2 grudnia 2023, godz. 14.00

Miejsce spotkania: Salki parafialne, ul. Leśna 13, 47-110 Kolonowskie

 

REJON STRZELCE OPOLSKIE – ks. Damian Cholewa

piątek, 8 grudnia 2023, godz. 17.15

Miejsce spotkania: Wspólnota Błogosławieństw, ul. Powstańców Śląskich 8, 47-100 Strzelce Opolskie

 

REJON ŁĄCZNIK – ks. Paweł Leżuch

wtorek, 12 grudnia 2023, godz. 18.00

Miejsce spotkania: kościół filialny pw. Niepokalanego Serca Maryi, Wiejska 23, 47-370 Moszna

 

REJON RACIBÓRZ – ks. Jakub Furca

sobota, 9 grudnia 2023, godz. 10.00

Miejsce spotkania: „Annuntiata” Klasztor Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego, Starowiejska 152, 47-400 Racibórz

 

REJON KLUCZBORK – ks. Łukasz Klęczar

sobota, 9 grudnia 2023, godz. 10.00

Miejsce spotkania: Zgromadzenie zakonne Sióstr św. Józefa, Klasztorna 3, 46-200 Kluczbork

 

REJON NYSA – ks. Dariusz Domerecki

sobota, 9 grudnia 2023, godz. 10.00

Miejsce spotkania: Bazylika Mniejsza św. Jakuba i św. Agnieszki, Rynek 2, 47-300 Nysa

Już niedługo odbędą się adwentowe spotkania naszej Wspólnoty.

Mamy nowych asystentów, dlatego możemy spotkać się nie tylko w dotychczasowych miejscach, ale także w nowych rejonach.

Spotkanie odbędą się w Dobrzeniu Wielkim, Kluczborku, Kolonowskim, Łączniku, Nysie, Oleśnie, Opolu, Raciborzu, Strzelcach Opolskich.

Niedługo szczegóły, do zobaczenia!

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.