Offcanvas Section

Rozpoczął się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

W dniach 18 do 25 stycznia przeżywamy rokrocznie w Kościele Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym roku będzie mu towarzyszyć hasło...

Zapowiedź Roku Jubileuszowego 50-lecia Diecezji Opolskiej

Podczas Mszy św. w Uroczystość Objawienia Pańskiego sprawowanej w południe w katedrze opolskiej ogłoszony został złoty jubileusz diecezji...

Rozpoczął się proces beatyfikacyjny świątobliwej Eufemii

"Jesteśmy uczestnikami przełomowej chwili. Po dokładnym rozeznaniu przez Kościół życiorysu tej wyjątkowej zakonnicy i sprawdzeniu...

Kurs dla fotografów i operatorów sprzętu audiowizualnego

Diecezjalna Komisja Liturgiczna organizuje liturgiczny kurs dla fotografów i operatorów sprzętu audiowizualnego. Wzorem ubiegłych lat,...

Zamysł Złotego Jubileuszu Diecezji Opolskiej - słowo bpa Andrzeja Czai

Biskup Opolski mówi o zamyśle Jubileuszu 50-lecia Diecezji Opolskiej, który przeżywany będzie od 14 kwietnia do 20 listopada br.

AKTUALNOŚCI

Rozpoczął się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

styczeń 18, 2022
W dniach 18 do 25 stycznia przeżywamy rokrocznie w Kościele Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym roku będzie mu towarzyszyć hasło zaczerpnięte z Ewangelii św. Mateusza: «Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon» (Mt 2,2).…

ZAPOWIEDZI

Chóralny koncert kolędowy w kościele Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu

styczeń 21, 2022
Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu i Katedra Muzykologii Uniwersytetu Opolskiego zapraszają na chóralny koncert kolędowy, który odbędzie…

KRONIKA

Świątobliwa Eufemia raciborska - rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego

styczeń 11, 2022
Biskup Opolski Andrzej Czaja w niedzielę 16 stycznia 2022 r. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Raciborzu otworzył proces beatyfikacyjny świątobliwej…

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.