Offcanvas Section

Wkrótce ogłoszenie daty ŚDM w Lizbonie

4 października Komitet Organizacyjny ŚDM Lizbona 2023 ogłosi dokładne daty spotkania młodych. W najbliższym czasie spodziewana jest też...

80. rocznica męczeńskiej śmierci ks. dra Antoniego Korczoka

„Dać świadectwo prawdzie” (J 18,37) 80. rocznica męczeńskiej śmierci ks. dra Antoniego Korczoka (1891–1941)

Od 1 października obowiązkowy paszport covidowy na Watykanie

Od 1 października obywatele, rezydenci, pracownicy i goście Państwa Watykańskiego oraz urzędów Kurii Rzymskiej będą musieli okazywać...

Bierzmowanie dla dorosłych 2021/2022

DATY SPRAWOWANIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA DLA DOROSŁYCH 2021/2022: - w sobotę przed III niedzielą Adwentu tj. 11 grudnia 2021 r. - w sobotę...

Pielgrzymka Złotych Jubilatów Małżeńskich - wkrótce

Pielgrzymka Złotych Jubilatów Małżeńskich odbędzie się w niedzielę 26 września br. Mszy św. o godz. 14.00 w kościele...

AKTUALNOŚCI

Wkrótce ogłoszenie daty ŚDM w Lizbonie

wrzesień 22, 2021
4 października Komitet Organizacyjny ŚDM Lizbona 2023 ogłosi dokładne daty spotkania młodych. W najbliższym czasie spodziewana jest też publikacja papieskiego orędzia na tegoroczny ŚDM, obchodzony w diecezjach na całym świecie. Jak poinformował Komitet…

ZAPOWIEDZI

POKOJE DLA STUDENTÓW

lipiec 02, 2021
Oferta dla studentów poszukujących mieszkania w Opolu. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt. Szczegóły na plakacie.

KRONIKA

Rolnicy z diecezji opolskiej dziękowali Bogu za plony

wrzesień 20, 2021
Rolnicy z diecezji opolskiej na Górze św. Anny dziękowali Bogu za plony. Do groty lurdzkiej w diecezjalnym sanktuarium przedstawiciele parafii i…

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.