Offcanvas Section

Jubileuszowe Camino Synodalne z Biskupem Opolskim 30.06–03.07.2022 r.

W Roku Jubileuszowym 50-lecia ustanowienia naszej diecezji, w trakcie trwania synodu, Ks. Biskup Andrzej Czaja zaprasza wszystkich...

Zaproszenie na Pielgrzymkę Osób Konsekrowanych - Góra św. Anny, sobota 28.05.2022

W imieniu biskupa Opolskiego Andrzeja Czai bardzo serdecznie zapraszamy na coroczną pielgrzymkę Osób Konsekrowanych dwóch diecezji...

Pielgrzymka do Ziemi Świętej w Roku Jubileuszu Diecezji Opolskiej

Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Opolu we współpracy z Biurem Usług Turystycznych i Rehabilitacyjnych „Alf” organizuje...

Jubileuszowa Konferencja Naukowa - zaproszenie

Rok 2022 obfituje w liczne jubileusze, o których warto pamiętać i które warto też wspólnie przeżywać. 100 lat temu, czerpiąca z...

Jubileuszowe dzieła wsparcia

Jubileuszowe dzieło wparcia renowacji katedry opolskiej Od 2015 roku trwa dzieło renowacji naszej opolskiej katedry. Stan murów...

AKTUALNOŚCI

Jubileuszowe Camino Synodalne z Biskupem Opolskim 30.06–03.07.2022 r.

maj 20, 2022
W Roku Jubileuszowym 50-lecia ustanowienia naszej diecezji, w trakcie trwania synodu, Ks. Biskup Andrzej Czaja zaprasza wszystkich wiernych do wyruszenia wraz z Nim na pielgrzymi szlak Nyską drogą św. Jakuba w dniach 30.06 – 03.07.2022 r.Ks. Biskup…

ZAPOWIEDZI

Nabożeństwo majowe z maryjnymi śpiewami dawnej monodii i polifonii sakralnej

maj 20, 2022
Zapraszamy na nabożeństwo majowe z maryjnymi śpiewami dawnej monodii i polifonii sakralnej. Nabożeństwo odbędzie się w Święto Nawiedzenia NMP we wtorek, 31 maja o godzinie 19.30 w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu (ul. Drzymały…

KRONIKA

Śp. ks. prałat Edmund Cisak

maj 10, 2022
W poniedziałek, 9 maja 2022 r. do wieczności odszedł śp. ks. Edmund Cisak, emerytowany proboszcz parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Wojciecha w Grodźcu. Eksportacja odbyła się w piątek, 13.05.2022 o godz. 16:00 w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej…

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.