Offcanvas Section

Abp Alfons Nossol kończy 90 lat

Emerytowany biskup Alfons Nossol kończy dziś 90 lat. Przez 32 lata kierował diecezją opolską. W swoim życiu poświęcał się m.in. pracy...

Bp Andrzej Czaja zaprasza na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy

Biskup Opolski ponawia serdeczne zaproszenie na pielgrzymi szlak 46. Opolskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę w dniach 14-20 sierpnia...

Uroczystości patronalne ku czci św. Jacka w Kamieniu Śląskim.

Kustosz Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim, ks. prałat Albert Glaeser, zaprasza w dniach 13-15 sierpnia 2022 r. na uroczystości...

Bezpłatna pomoc terapeutyczna

"Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia, rozpoczęła rejestrację do uczestnictwa w nowym projekcie, w którym bezpłatną pomoc terapeutyczną mogą...

Spowiedź w kościele Ojców Franciszkanów OFM w Opolu - sierpień

Z powodu renowacji opolskiej katedry sakrament pokuty i pojednania sprawowany będzie w kościele Ojców Franciszkanów OFM w Opolu (Plac...

AKTUALNOŚCI

Abp Alfons Nossol kończy 90 lat

sierpień 08, 2022
Emerytowany biskup Alfons Nossol kończy dziś 90 lat. Przez 32 lata kierował diecezją opolską. W swoim życiu poświęcał się m.in. pracy naukowej, duszpasterskiej, działu ekumenicznemu i budowie Kościoła opolskiego. "Arcybiskup Alfons Nossol 90-te urodziny…

ZAPOWIEDZI

Pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza na Górę św. Anny

sierpień 04, 2022
W dniach 30-31 sierpnia 2022 r. (wtorek-środa) na Górze św. Anny odbędzie się doroczna Pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza. Towarzyszyć jej będzie hasło: „W służbie Eucharystii”, co nawiązuje do trzyletniego programu duszpasterskiego poświęconego…

KRONIKA

Prośba o modlitwę za poszkodowanych w Chorwacji polskich pielgrzymów

sierpień 07, 2022
Przewodniczący Episkopatu: Proszę, aby w niedzielę, podczas Mszy Świętych, modlić się w intencji poszkodowanych. W związku z wypadkiem autobusu z polskimi pielgrzymami w Chorwacji przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki za…

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.