Offcanvas Section

Adwent z ks. Krzysztofem Grzywoczem 1/4

W pierwszym odcinku zapraszamy na spotkanie z ks. prof. Dariuszem Klejnowskim-Różyckim. Pytamy o historię jego przyjaźń i współpracy z ks....

Śp. ks. Edward Sobiegała (26.09.1956-30.11.2021)

W dniu 30 listopada 2021 roku Pan Bóg powołał do siebie ks. Edwarda Sobiegałę, proboszcza parafii Chrystusa Króla w Bażanach. Śp. ks....

Rozpoczął się Adwent - czas oczekiwania na przyjście Zbawiciela

W niedzielę 28 listopada, Kościele katolickim rozpoczął się Adwent. Jest to bogaty w symbolikę, czterotygodniowy okres przygotowania do...

Proces beatyfikacyjny służebnicy Bożej Franciszki Werner

Bp Andrzej Czaja otworzył proces beatyfikacyjny służebnicy Bożej Franciszki Werner, współzałożycielki i drugiej przełożonej generalnej...

Szlachetna Paczka dla Dziecka Więźnia 2021

Dzieje się dużo! Już od ponad 20 lat organizowana jest akcja "Szlachetna Paczka dla Dziecka Więźnia". Zapraszamy Wszysktich Katechetów,...

AKTUALNOŚCI

Adwent z ks. Krzysztofem Grzywoczem 1/4

grudzień 02, 2021
W pierwszym odcinku zapraszamy na spotkanie z ks. prof. Dariuszem Klejnowskim-Różyckim. Pytamy o historię jego przyjaźń i współpracy z ks. Krzysztofem oraz o „punkty wspólne” w twórczości prawosławnego teologa Oliviera Clément oraz ks. Grzywocza. Rozmowę…

ZAPOWIEDZI

II spotkanie dyskusyjne w ramach INTERDYSCYPLINARNEGO AREOPAGU

listopad 10, 2021
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego zaprasza na II spotkanie dyskusyjne w ramach INTERDYSCYPLINARNEGO AREOPAGU poświęconego ekologicznej…

KRONIKA

Paweł Domagała zaśpiewał dla Domu Nadziei w Opolu

listopad 29, 2021
W sobotni wieczór 27 listopada 2021 r. w auli wydziałowo-seminaryjnej w Opolu odbył się koncert charytatywny na rzecz Domu Nadziei. Na scenie…

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.