Offcanvas Section

Zaznaczamy, że daty bierzmowania mogą ulec zmianie ze względu na wciąż trwającą pandemię. Z tego względu zalecamy, aby w ewentualnym ogłaszaniu tych terminów zainteresowanym, zaznaczyć, że nie są to daty ostateczne. 

Dekanat

Biskup

Termin

Prószków

Bp Paweł Stobrawa

7.04. – 8.04.21

Paczków

Bp ord. Andrzej Czaja

9.04.21 (2 miejsca)

Opole-Szczepanowice

Bp ord. Andrzej Czaja

10.04.21. (2 miejsca)

Olesno

Bp Rudolf Pierskała

11.04.21 (2 miejsca)

Skoroszyce

Bp ord. Andrzej Czaja

11.04.21 (2 miejsca)

Biała

Bp Paweł Stobrawa

12.04.21

Kluczbork

Bp ord. Andrzej Czaja

13.04.21 (2 miejsca)

Ujazd

Bp ord. Andrzej Czaja

15.04.21 (2 miejsca)

Niemodlin

Bp ord. Andrzej Czaja

16.04.21 (2 miejsca)

Kamień Śl.

Bp Paweł Stobrawa

17.04.21 (2 miejsca)

Opole

Bp Rudolf Pierskała

18.04. – 21.04.
(8 miejsc)

Grodków

Bp Paweł Stobrawa

18.04.21

Krapkowice

Bp Paweł Stobrawa

20.04. – 21.04.21
(3 miejsca)

Głogówek

Bp Rudolf Pierskała

22.04.21 (2 miejsca)

Kędzierzyn

Bp Paweł Stobrawa

22.04. – 23.04.21
(3 miejsca)

Głuchołazy

Bp Rudolf Pierskała

24.04.21 (2 miejsca)

Siołkowice

Bp ord. Andrzej Czaja

26.04. – 27.04.21
(3 miejsca)

Łany

Bp ord. Andrzej Czaja

28.04.21

Prudnik

Bp Paweł Stobrawa

29.04.21 (2 miejsca)

Zagwiździe

Bp Rudolf Pierskała

4.05.21 (2 miejsca)

Gościęcin

Bp ord. Andrzej Czaja

5.05.21

Racibórz

Bp Paweł Stobrawa

6.05. – 7.05.21
(4 miejsca)

Leśnica

Bp Rudolf Pierskała

8.05.21 (2 miejsca)

Ozimek

Bp Paweł Stobrawa

10.05. – 11.05.21
(3 miejsca)

Kietrz

Bp Rudolf Pierskała

12.05.21 (2miejsca)

Koźle

Bp Paweł Stobrawa

14.05.21 (2 miejsca)

Nysa

Bp Rudolf Pierskała

15.05.21 (2 miejsca)

Dobrodzień

Bp Rudolf Pierskała

17.05.21 (2 miejsca)

Branice

Bp ord. Andrzej Czaja

18.05.21

Tworków

Bp Paweł Stobrawa

18.05.21 (2 miejsca)

Gorzów Śl.

Bp Rudolf Pierskała

19.05.21

Otmuchów

Bp ord. Andrzej Czaja

20.05.21 (2 miejsca)

Strzelce Op.

Bp Rudolf Pierskała

21.05. – 22.05.21
(4 miejsca)

Głubczyce

Bp Paweł Stobrawa

22.05.21 (2 miejsca)

Pietrowice W.

Bp Rudolf Pierskała

29.05.21 (2  miejsca)

Zawadzkie

Bp ord. Andrzej Czaja

31.05.21

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.