Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Kazania

 • bp Andrzej Czaja

  Biskup Diecezjalny

Tekst do druku Komunikat_1-05-2012.pdf

Drodzy Diecezjanie!

1 maja 2012 r., w liturgiczne wspomnienie św. Józefa Robotnika, minie rok od wyniesienia na ołtarze papieża Jana Pawła II. Rocznica beatyfikacji to dla nas kolejna okazja do wyrażenia wdzięczności Bogu za wielkie dziedzictwo wiary i papieskiego nauczania, w którym bł. Jan Paweł II wiele uwagi i pasterskiej troski poświęcił małżeństwu i rodzinie. 
Odpowiadając na wezwanie do ciągłego zgłębiania tego dziedzictwa, pragnę zachęcić wszystkich diecezjan do przeżywania dnia 1 maja każdego roku, jako Diecezjalnego Święta Rodziny. Inicjując to dzieło, zapraszam wszystkie rodziny naszej diecezji do Jemielnicy, gdzie 1 maja o godz. 11.00 rozpocznie się wspólna modlitwa w intencji rodzin, o moc wiary i wzajemną w nich miłość.
W przeddzień, 30 kwietnia br., o godz. 19.00 zapraszam do Jemielnicy młodzież na wieczorne czuwanie ze św. Józefem.
Uroczystości pierwszomajowe będą w tym roku połączone z reaktywowaniem diecezjalnego Bractwa św. Józefa. Jego idee i cele zostaną przybliżone wiernym w liście pasterskim, który wystosuję do wszystkich diecezjan w IV Niedzielę Wielkanocną, tj. 29 kwietnia br. 
Oczekując na Wasze przybycie do Jemielnicy, wielkanocnie pozdrawiam i z serca błogosławię
Wasz biskup
† Andrzej Czaja
 
Opole, dnia 12 kwietnia 2012 r.
---------------------------------
Powyższy Komunikat należy odczytać w ramach ogłoszeń parafialnych w II Niedzielą Wielkanocną 15 kwietnia br.
Przy okazji ponawiam zaproszenie skierowane do wszystkich Współbraci Kapłanów diecezjalnych i zakonnych na Emaus kapłański, który odbędzie się w najbliższą środę 18 kwietnia o godz. 16.00 w kościele św. Brykcjusza w parafii Gościęcin. Gościem tegorocznego spotkania będzie metropolita katowicki abp Wiktor Skworc. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.