Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Kazania

 • bp Andrzej Czaja

  Biskup Diecezjalny

 

Drodzy Diecezjanie!
W tym roku świętujemy 40-lecie utworzenia diecezji opolskiej, a także 20. rocznicę ustanowienia przez bł. Jana Pawła II metropolii górnośląskiej, w skład której wchodzą archidiecezja katowicka oraz diecezje gliwicka i opolska. Motywowani troską o umocnienie wzajemnych więzi Kościołów lokalnych w ramach naszej metropolii, ustaliliśmy wraz z biskupami katowickim i gliwickim, że odtąd wymiar metropolitalny będą miały następujące pielgrzymkowe spotkania w naszych diecezjach: pielgrzymka mężczyzn i młodzieży męskiej w Piekarach Śląskich (w ostatnią niedzielę maja); Uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia) w dawnej cysterskiej świątyni w Rudach oraz obchody Podwyższenia Krzyża Świętego na Górze Świętej Anny (zwykle w drugą sobotę września), zwłaszcza wieczorna procesja ze świecami.
Mając to na uwadze, w imieniu biskupa gliwickiego Jana Kopca, serdecznie zapraszam wszystkich drogich współbraci w kapłaństwie, osoby życia konsekrowanego i lud wierny naszej diecezji do Rud w Uroczystość Wniebowzięcia NMP, w środę 15 sierpnia br., na uroczystą Sumę o godz. 11.00, której przewodniczyć będzie nasz metropolita abp Wiktor Skworc. 
W kontekście wakacyjnego pielgrzymowania zachęcam także do ochotnego udziału w tegorocznej 36. Pieszej Pielgrzymce Opolskiej na Jasną Górę w dniach 29 lipca – 4 sierpnia br., w letnich uroczystościach annogórskich i we wszelkich lokalnych uroczystościach odpustowych. Niech te modlitewne spotkania będą radosnymi aktami uwielbienia składanymi Bogu za dar naszej diecezji w 40-lecie jej powstania.
Na trud pielgrzymowania i radość wakacyjnego wypoczynku z serca Wam błogosławię.
† Andrzej Czaja
Biskup Opolski
------------------------------------- 
Powyższy Komunikat należy odczytać w ramach ogłoszeń parafialnych w XVI Niedzielę Zwykłą 22 lipca br.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.