Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Kazania

 • bp Andrzej Czaja

  Biskup Diecezjalny

 

Mając na względzie przepisy Instrukcji o przygotowaniu i celebracji sa-kramentu bierzmowania w sytuacjach nadzwyczajnych z dnia 1 września 2012 r. (§ 4), podaję do wiadomości terminy spotkań przygotowujących kandydatów do bierzmowania w sytuacjach nadzwyczajnych w Rejonowych Ośrodkach Katechumenalnych, o których mowa w Zarządzeniu Biskupa Opolskiego w sprawie ośrodków katechumenalnych w diecezji opolskiej z dnia 21 grudnia 2005 r.:

REJON OPOLE

Parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu
 • Rozpoczęcie: 12 listopada 2012 r. o godz. 19.00 (5 spotkań po 2 jednostki w kolejne poniedziałki o godz. 19.00).

REJON KLUCZBORK

Parafia pw. Bożego Ciała w Oleśnie
 • Rozpoczęcie: 17 listopada 2012 r. o godz. 10.00 (5 spotkań po 2 jednostki w kolejne soboty o godz. 10.00).

REJON NYSA

Parafia pw. św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie
 • Rozpoczęcie: 11 grudnia 2012 r. o godz. 19.00  (5 spotkań po 2 jednostki od 11 do 15 grudnia 2012 r. o godz. 19.00).

REJON RACIBÓRZ

Parafia Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła w Kędzierzynie-Koźlu
 • Rozpoczęcie: 8 listopada 2012 r. o godz. 19.00 (10 kolejnych spotkań w czwartki o godz. 19.00).
 
Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu
 • Rozpoczęcie: 17 listopada 2012 r. o godz. 19.00 (5 spotkań po 2 jednostki w kolejne soboty o godz. 19.00).
ks. Rudolf Pierskała
Wikariusz Biskupi
ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Opole, dnia 7 listopada 2012 r.
 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.