Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Kazania

 • bp Andrzej Czaja

  Biskup Diecezjalny

Drodzy Diecezjanie!

W Poniedziałek Wielkanocny przekazuję Wam na czas świętowania tajemnicy Zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią świąteczne pozdrowienia i pasterskie błogosławieństwo. Niech Zmartwychwstały Pan umacnia Waszą wiarę i wzajemną miłość, niech obdarza pokojem i radością Wasze Rodziny i całą naszą diecezję. Zachęcam Was też gorąco do dalszego celebrowania wielkanocnej radości w kolejnych dniach Oktawy i w całym Okresie Wielkanocnym. Niech okazją ku temu będą m.in. niedzielne nabożeństwa popołudniowe jako wyraz naszej radosnej wdzięczności Jezusowi za łaskę zbawienia. W nabożeństwach pasyjnych Wielkiego Postu gorliwie rozważaliśmy Mękę naszego Pana, a teraz czas, aby liturgicznie przedłużać radość z Jego Zmartwychwstania.

Przed nami maj, miesiąc, w którym skierujemy nasze serca ku Maryi, Matce naszego Zbawiciela, polecając dobremu Bogu przez Jej wstawiennictwo w nabożeństwach majowych nasze radości i troski. Pragnę Was gorąco prosić, abyście podczas tych nabożeństw podjęli modlitewne wołanie o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Niech Matka Kościoła wyprasza łaskę odważnej odpowiedzi na Boże wezwanie w sercach ludzi młodych z naszych wspólnot parafialnych.

W trosce o żywą wiarę i duchowy rozwój naszych dzieci, wnuków i nas samych erygowałem w Oleśnie, w Niedzielę Świętej Rodziny ubiegłego roku, Maryjną Wspólnotę Opiekunek Dziecięctwa Bożego. Dziś jeszcze raz zwracam się do wszystkich kobiet w diecezji z prośbą o rozważenie możliwości wstąpienia w szeregi tej wspólnoty, celem ratowania i rozwijania życia Bożego w Kościele opolskim. W kancelarii parafialnej są już do pobrania stosowne deklaracje. Wystarczy je wypełnić i przekazać proboszczowi.

Dobro i świętość rodzin – zwyczajem ubiegłych lat – będziemy polecać wstawiennictwu św. Józefa podczas 8. Diecezjalnego Święta Rodziny 1 maja br. w Jemielnicy. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy. Razem z nami będą się modlić kapłani naszej diecezji, zaproszeni do Jemielnicy na swoje wielkanocne spotkanie, tzw. Emaus kapłański. Wspólne świętowanie rozpoczniemy o godz. 11.00 procesją z kościoła Wszystkich Świętych i Eucharystią w kościele parafialnym. Zapraszam też wszystkich do rodzinnego spędzenia majówki podczas 9. Jarmarku Cysterskiego. Dzień wcześniej, we wtorek 30 kwietnia, zapraszam młodzież naszej diecezji. O godz. 19.00 rozpoczniemy modlitewne czuwanie.

Na radosne świętowanie paschalnej radości dzisiaj i w całym Okresie Wielkanocnym z serca Wam błogosławię.

Wasz Biskup
+ Andrzej Czaja     

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.