Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Sąd Diecezji Opolskiej jest trybunałem pierwszej instancji  i rozpoznaje sprawy o nieważności małżeństwa jeśli:

- małżeństwo sakramentalne zostało zawarte na terenie diecezji opolskiej;

- jeden z małżonków na stałe lub tymczasowo mieszka w granicach diecezji opolskiej;

- większość dowodów musi być faktycznie zebrana na terenie diecezji opolskiej.

 

W ramach kościelnego wymiaru sprawiedliwości pracownicy Sądu Diecezji Opolskiej są kompetentni także do przeprowadzenia procedur specjalnych:

- o dyspensę od małżeństwa zawartego a niedopełnionego (rato et non consummato);

- rozwiązania małżeństwa na korzyść wiary (in favorem fidei).

 

Adres: 

ul. Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole
tel. 77 44 32 125, kom. 504 331 177, fax 77 453 79 61
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Godziny urzędowania: 

Od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem wtorku,  w godzinach od 9.00 do 13.00 i od 14.00 do 16.00.

 

Korespondencja urzędowa z Sądem jest prowadzona za pośrednictwem operatora pocztowego. Droga elektroniczna służy wyłącznie do bieżącej komunikacji z Trybunałem, np. w celu zmiany terminu przesłuchania.

 

Sąd nie odpowiada na pytania dotyczące przebiegu procesu osobom trzecim.

 

Trybunałem apelacyjnym jest:

 

Sąd Metropolitalny w Katowicach
ul. Jordana 39, 40-951 Katowice
tel. 32 201 75 84; kom. 519 546 098

 

lub

 

Trybunał Apostolski Roty Rzymskiej

Piazza della Cancelleria 1

00186 Roma / Italia

 

Przestrzegamy zainteresowanych przed szukaniem informacji na temat przebiegów procesów kościelnych w niesprawdzonych źródłach w Internecie, które bardzo często mogą zawierać informacje nieprawdziwe i wprowadzające w błąd. W konsekwencji mogą one utrudnić zainteresowanym osobom rozpoczęcie lub udział w procesie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.