Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Choć idea pracy na misjach dojrzewała w świadomości niektórych księży już wcześniej, to jednak bezpośrednim impulsem wyjazdu pierwszych opolskich fideidonistów na misje była prośba afrykańskiego biskupa Chrétien Matawo Bakpessi o pomoc polskich księży do pracy w jego togijskiej diecezji. Było to w roku 1979. Jeszcze w tym samym roku udaje się do Togo biskup Alfons Nossol. Widząc ogromne potrzeby misyjne w tym małym afrykańskim kraju, wysyła pięciu pierwszych misjonarzy diecezjalnych do diecezji Sokodé. W tym samym czasie dwaj inni kapłani decydują się na wyjazd do pracy misyjnej w Peru. Po rocznym kursie językowym, w roku 1981 cała siódemka udaje się do swoich nowych diecezji. W rok później dwaj inni księża jadą na misje na małą afrykańską wyspę położoną na oceanie Indyjskim – Mauritius, zaś w roku 1983 dwóch następnych udaje się do Togo, zaś jeden do Peru.
 
W latach 1981-2016 na misjach pracowały ogółem 44 osoby z naszej diecezji. Oprócz wspomnianych: Togo, Peru i Mauritiusa, pracowali oni jeszcze w: Kamerunie, Zambii, Argentynie, Boliwii, Brazylii, Chile, Puerto-Rico, Wenezueli oraz Papui Nowej Gwinei. Pod koniec 2008 roku na misje do Papui Nowej Gwinei wyjechał jeden misjonarz naszej diecezji (Adrian Adamik). W roku 2009 z misji w Peru wyjechał ks. Robert Ploch (do USA), w rok później zmarł ks. Janusz Górski. W roku 2011 na misje do Peru udał się ks. Joachim Pohl (2-gi wyjazd) oraz ks. Paweł Chudzik (Peru) i Piotr Wojtala (Boliwia). W roku 2012 na misje do Peru wyjechał ks. Dariusz Flak. W roku 2014 na misje udały się trzy osoby z naszej diecezji: ks. Przemysław Skupień i p. Małgorzata Siwiec (Boliwia) oraz p. Joanna Łupicka (Peru). Z misji w Papui Nowej Gwinei powrócił ks. Adrian Adamik. W roku 2015 na misje wyjechała  p. Agata Szpulak (Boliwia), zaś ks. Gerard Tyralla pracujący od 1993 r. w Peru został inkardynowanany do naszej diecezji (dotychcza w gliwickiej)

Aktualnie (2016) na misjach przebywa 17 osób z diecezji opolskiej (14 kapłanów, 3 osoby świeckie): Togo (ks. Piotr Warzecha, ks. Jan Piontek, ks. Robert Dura, ks. Zygmunt Piontek); Peru (ks. Jan Lachowiecki, ks. Joachim Pohl, ks. Paweł Chudzik, ks. Dariusz Flak, ks. Gerard Tyralla, p. Joanna Łupicka); Boliwia (ks. Piotr Wojtala, ks. Przemysław Skupień, p. Małgorzata Siwiec, p. Agata Szpulak); Mauritius (ks. Tadeusz Lewicki); Brazylia (ks. Serafin Pogoda); Puerto-Rico (ks. Wiktor Tarnawski). Jedna osoba - p. Magdalena Mika pracuje jako wolontariuszka w Zambii (od stycznia do grudnia 2016).
 
Biorąc pod uwagę zmiany personalne naszych misjonarzy, aktualnie (październik 2019) na misjach pracuje 18 misjonarzy z naszej diecezji, w tym 14 kapłanów diecezjalnych: Peru – ks. Jan Lachowiecki, ks. Gerard Tyralla, ks. Dariusz Flak, Togo – ks. Jan Piontek, ks. Robert Dura, ks. Zygmunt Piontek, Boliwia – ks. Piotr Wojtala, ks. Przemysław Skupień, Argentyna – ks. Robert Ploch, ks. Paweł Chudzik, Puerto-Rico – ks. Wiktor Tarnawski, Rosja – ks. Andrzej Grondowski, Papua Nowa Gwinea – ks. Marek Sobotta, jeden diakon: Nigeria – dk. Damian Lenckowski oraz 4 osoby świeckie: Boliwia – p. Agata Szpulak, p. Barbara Kubicka, Zambia – p. Magdalena Mika, Republika Śrokowoafrykańska – p. Monika Jamer. Ponadto jedna osoba (p. Kamila Tomczewska) w najbliższym czasie (17.10. 2019) wyjedzie na kilka miesięcy na misje do Zambii jako wolontariuszka.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.