Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

CELE PROGRAMU “Turystyka Sakralna”

Prezentacja chrześcijaństwa
„Turystyka Sakralna“ daje możliwość spotkania się z chrześcijaństwem, bez jakiegokolwiek „zobowiązania”. Prezentuje szerokiej publiczności (nie tylko osobom wierzącym) miejsca pielgrzymkowe, chrześcijańskie zabytki sakralne oraz inne atrakcje mające wiarę chrześcijańską jako wspólny mianownik. Równocześnie oferuje nowe możliwości wykorzystania obiektów sakralnych oraz powiązania zwiedzania zabytków chrześcijańskich z innymi czynnościami pomagającymi w regeneracji ducha, duszy i ciała.

Miejsce spotkania
„Turystyka Sakralna“ stwarza przestrzeń dla spotkań. Odwiedzający mają możliwość spotkać się z chrześcijaństwem za pośrednictwem duchowego przeżycia, rozmowy, świadectwa miejscowej wspólnoty, muzyki, sztuki…

Szeroka publiczność
„Turystyka Sakralna“ przeznaczona jest dla szerokiej publiczności. Celem jest stworzenie oferty spotkania dla wszystkich, bez względu na ich przekonania religijne. Odwiedzenie miejsc pielgrzymkowych, obiektów sakralnych, atrakcji architektonicznych, atrakcji sztuki oraz uczestnictwo w programach towarzyszących, w połączeniu z atmosferą urlopu i wypoczynku, dają okazję do zwrócenia się do jak najszerszej publiczności.

Zasięg społeczny i kulturowy
„Turystyka Sakralna“ ma na celu obudzenie zainteresowania wartościami społecznymi i kulturowymi kościołów. „Turystyka Sakralna“ prezentuje miejsca pielgrzymkowe, obiekty sakralne oraz atrakcje chrześcijańskie jako ważną część składową życia społecznego mieszkańców, wskazując równocześnie na ich wartość kulturową, korzenie i tradycje, z których nasz naród się wywodzi.

Kontynuacja
Do „Turystyki Sakralnej“ nawiązuje kolejna oferta.

Oferta, za której pośrednictwem chrześcijaństwo prezentuje się w „Turystyce Sakralnej“, daje możliwość całorocznej kontynuacji. Ci, do których coś przemawia, mają okazję do skorzystania z oferty „Turystyki Sakralnej“ poprzez udział w kolejnych programach towarzyszących.

 

„Turystyka sakralna” wyraża się w czterech elementach:

 1. Miejsca pielgrzymkowe: Program ten promuje zabytkowe, historyczne, ciekawe obiekty sakralne ukazujące piękno Kościoła, kulturę danego regionu oraz dające możliwość doświadczenia wspólnoty i przeżycia religijnego.
 2. Zakwaterowanie: Program ten wskazuje/będzie wskazywać na możliwość noclegu dla turysty/pielgrzyma czy to na terenie obiektu sakralnego czy w jego pobliżu. Chodzi o to, żeby turysta/pielgrzym mógł zaplanować swoją podróż na przestrzeni kilku dni (odwiedzając kilka obiektów sakralnych) – co wiąże się ze znalezieniem odpowiednich noclegów.
 3. Atrakcje: Turysta/pielgrzym jest zaproszony do odwiedzenia obiektów sakralnych w szerszym kontekście turystycznym. Dlatego w ramach programu są/będą wskazane inne atrakcje (szlaki, jeziora, baseny, centrum handlowe, łowiska, parki rozrywki itd.) obecne w pobliżu obiektów sakralnych. Dzięki temu turysta/pielgrzym może zaplanować sobie wyjazdy rekreacyjne powiązane ze zwiedzaniem obiektów sakralnych oraz innych atrakcji wypoczynkowych.
 4. Trasy pielgrzymkowe: Program ten promuje/będzie promował miejsca pielgrzymkowe połączone z danym obiektem sakralnym (szlak św. Jakuba, szlak cysterski, szlak kościołów drewnianych, miejsce kultu świętego itd.) oraz szlaki turystyczne (szlaki dla pieszych, rowerowe, kajakowe itd.).

 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.