Offcanvas Section

 

KWIECIEŃ 2022

25. PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO ŚW. MARKA, EWANGELISTY (czerwony)
Memento: 1969 † Ks. Jan Wesoły (Bogacica)
Adoracja: Paczków (NMP Nieustającej Pomocy).

26. WTOREK – UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI (czerwony)
Memento: 2002 † Ks. Sylwester Żmuda (Polski Świętów).
Adoracja: Rożniątów.

27. ŚRODA – Dzień powszedni (biały)   
Memento:
1975 † Ks. Antoni Wodarz (Pawłów)
1991 † Ks. Józef Olszok (Gorzów Śląski)
2018 † Ks. Arkadiusz Nogielski (Gierałtowice)
Adoracja: Kolonia Łomnicka (par. Wysoka, dek. Olesno). 

 28. CZWARTEK – Dzień powszedni (biały) 
albo: Wspomnienie św. Piotra Chanela, prezbitera i męczennika (czerwony)
albo: Wspomnienie św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, prezbitera (biały)
Adoracja: Tuły.

 29. PIĄTEK – ŚWIĘTO ŚW. KATARZYNY SIENEŃSKIEJ, DZIEWICY I DOKTORA KOŚCIOŁA, PATRONKI EUROPY (biały)
Adoracja: Bodzanów.

 30. SOBOTA – Dzień powszedni (biały) albo: Wspomnienie św. Piusa V, papieża (biały)
Memento:
1953 † Ks. Jakub Biernat (Szklary)
1972 † Ks. Jerzy Scholl (Roszowicki Las)
2010 † Ks. Józef Kurda (Racławiczki)
2011 † Ks. Józef Król (Opole, WTUO)
Adoracja: Grodzisko.


MAJ 2022

1. III NIEDZIELA WIELKANOCNA (biały)
Memento:
1958 † Ks. Jan Zwiór (Mochów-Pauliny)
1993 † Ks. Alojzy Wolny (Krzyżanowice)
Adoracja: Krzyżanowice, Kujakowice G., Laskowice (par. Tuły).

2. PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła (biały)
Memento:
1968 † Ks. Antoni Kujawa (Racławiczki)
1981 † Ks. Jerzy Wyrwoł (Chróścice)
2015 † Ks. Karol Dźwigoński (Branice, WNMP)
Adoracja: Kopice, Niwnica, Borkowice (par. Bogacica).

3. WTOREK – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI, GŁÓWNEJ PATRONKI POLSKI (biały)
Memento: 2002 † Ks. Zygmunt Wąchała (Stare Olesno)
Adoracja: Opole (katedra), Fałkowice.

4. ŚRODA – Wspomnienie św. Floriana, męczennika (czerwony)
Memento: 1986 † Ks. Antoni Kaleja (Olesno)
Adoracja: Dobrzeń Wielki (św. Katarzyny), Ozimek, Ujazd (św. Andrzeja), Boroszów (par. Biskupice).

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.