Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Odnośnie do ogłoszenia daty Wielkanocy (Annuntiatio festorum 2024)
W Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia) po Ewangelii (przed homilią) można dokonać tradycyjnego ogłoszenia daty Wielkanocy i innych świąt ruchomych. Nie jest to oficjalny obrzęd liturgiczny do czasu wydania nowego mszału w jęz. polskim. Oficjalny tekst liturgiczny znajduje się w Mszale łacińskim i w tym języku można go wykonywać bez przeszkód jako obrzęd liturgiczny.
Nagranie wykonane przez ks. Rafała Rusina.


Odnośnie do tzw. "Kalendy" czyli Elogium Narodzenia Pańskiego (dot. pdf - Kalenda)
Dopóki nie mamy zatwierdzonego i potwierdzonego tekstu polskiego, należy uważać, że śpiewanie Elogium nie jest czynnością liturgiczną, a jedynie pieśnią towarzyszącą. Nazywanie tego obrzędu „Kalendą” jest niepoprawne. „Kalenda” w znaczeniu zarówno ogólnym jak i znaczeniu przyjętym przez Martyrologium Rzymskie to „pierwszy dzień miesiąca”.
Link do nagrania - https://youtu.be/4u0FEVleeIU Zapis nutowy kliknij TUTAJ


Wpisując się w obchody Roku św. Józefa, z okazji 150. rocznicy ustanowienia Opiekuna Jezusa Patronem Kościoła powszechnego, Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu proponuje śpiew ku czci św. Józefa, który może stać się pomocą duszpasterską, a wprowadzony w repertuar naszych parafii będzie towarzyszyć celebracjom liturgicznym, przybliżając wiernym postać świętego patrona. Zapraszamy na stronę DIMK TUTAJ 

Attachments:
Download this file (Kalenda_pl.pdf)Kalenda_pl.pdf[ ]26 kB

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.