Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Konfesjonały, w których jest możliwość skorzystania z Sakramentu pokuty i pojednania poza czasem nabożeństw.

 

 •  

  Opole: Parafia Katedralna Podwyższenia Krzyża Świętego

  Aktualnie spowiedź w kościele Ojców Franciszkanów

  Opole: Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła

  Okazja do spowiedzi św. codziennie podczas Mszy św., w sobotę od 17.00 do 18.30, a w niedzielę 15 minut przed Mszą św. dla tych, którzy nie mogli skorzystać z tego sakramentu w tygodniu.

  Opole: Parafia Przemienienia Pańskiego

  Okazja do spowiedzi św. od poniedziałku do piątku przed Mszą św. poranną od godz. 6.00, od godz. 8.30 oraz przed Mszą św. wieczorną od godz. 18.00. W soboty przed Mszą św. poranną od godz. 7.30 oraz przed Mszą św. wieczorną od godz. 17.30.

  Opole: Parafia św. Wojciecha i MB Bolesnej

  Okazja do spowiedzi św. pół godziny przed każdą Mszą św. W soboty od godz. 17.00 do 18.00.

  Opole: Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

  Spowiedź podczas każdej Mszy świętej, a w piątki także popołudniu od godziny 15.00 do 18.30.

  Opole: Parafia Matki Boskiej Fatimskiej w Opolu – Grudzicach

  Sakrament Pokuty udzielany jest w niedzielę i dni powszednie, 15 minut przed każdą Mszą św. Spowiedź dla dzieci proponowana jest przed każdą Mszą świętą szkolną (czwartki od godziny 16:00).

  Opole: Parafia św. Jacka

  Do sakramentu pokuty można przystąpić w dni powszednie przed Mszami celebrowanymi o godz. 8.00 i 18.30. W soboty od godz. 17.30. W niedziele spowiedź odbywa się w czasie każdej Mszy św. (oprócz godz. 11.00).

  Opole: Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Opolu – Gosławicach

  Spowiedź św. pół godziny przed każdą Mszą świętą.

  Opole: Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opolu – Groszowicach

  Spowiedź św. pół godziny przed każdą Mszą św.

  Opole: Parafia św. Karola Boromeusza

  Okazja do spowiedzi św. codziennie 30 min. przed Mszą św.

  Opole: Parafia Chrystusa Króla w Opolu – Metalchem-Grotowice

  Okazja do spowiedzi codziennie 15 minut przed każdą Mszą św.

  Opole: Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Opolu-Malinie

  Okazja do spowiedzi św. przed każdą Mszą św.

  Opole: Kościół oo. Franciszkanów

  Spowiedź św. w dni powszednie od 7:00 do 11:00 i od 17:00 do 19:30. Pomiędzy 11:00 a 17:00 kapłana do spowiedzi wzywamy za pomocą dzwonka umieszczonego przy konfesjonale. W pierwsze czwartki i piątki miesiąca oraz we wszystkie soboty po południu kapłan jest w konfesjonale od 16:00 do 19:30. W niedziele 15 minut przed każdą Mszą świętą i w trakcie Mszy św. dopóki będą penitenci.

 • Opole-Szczepanowice: Parafia pw. św. Michała

  Spowiedź w piątki i soboty od 17:00 do 18:00

  Opole-Szczepanowice: Parafia pw. bł. Czesława

  Spowiedź w piątki i soboty od 17:00 do 18:00.

 • Dobrodzień: Parafia św. Marii Magdaleny

  sobota, od 17.00 do 18.00

  Zębowice: Wniebowzięcia N.M.P.

  sobota, od godz. 16.00 do 17.00

 • Zawadzkie: Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

  Spowiedź św. w sobotę od godz. 17.00 do 18.00.

  Zawadzkie: Parafia pw. Świętej Rodziny

  Spowiedź św. w sobotę od 17.15 do 18.00.

  Żędowice: Parafia Matki Boskiej Bolesnej

  Spowiedź św. w sobotę od godz. 15.30 do 16.00 oraz pół godziny po Mszy św. o godz. 16.00.

 • Gamów: Parafia św. Anny

  każdy piątek 17:00 do 18:00 i w pierwszy czwartek miesiąca od 19:00 do 21:00

  Pietrowice Wielkie: św. Wita, Modesta i Krescencji

  ostatni piątek miesiąca od 19:00 do 21:00

 • Kamień Śląski: W parafiach dekanatu okazja do przyjęcia Sakramentu Pokuty jest przed każdą Mszą św. Ponadto:

  Gogolin: Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

  Spowiedź św. w sobotę od godz. 17.00

  Gogolin-Karłubiec: Parafia pw. św. Anny i św. Joachima

  Spowiedź św. w sobotę od 17.00 – 17.40

  Nakło: Parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła

  Spowiedź św. w sobotę w godz. 17.15 – 17.45.

 • Tworków: Okazja do spowiedzi w dekanacie przed sprawowanymi Mszami św. oraz nabożeństwami.

 • Siołkowice: W każdej parafii księżą w konfesjonale są pół godziny przed Mszą św.

 • Dekanat Skoroszyce: We wszystkich parafiach dekanatu spowiedź św. sprawowana jest przed Mszami św. Ponadto:

  Sidzina: Parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła

  Spowiedź św. w sobotę w godz. 17.00-18.00

  Łambinowice: Parafia pw. św. Marii Magdaleny

  Spowiedź św. w sobotę w czasie letnim w godz. 17.00-18.00, w czasie zimowym w godz. 16.00-17.00.

 • Racibórz: Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

  Spowiedź św. od poniedziałku do piątku w godz. 15.15 – 17.15.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.