Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

ur. 7 listopada 1952 r. w Starych Kotkowicach, święcenia kapłańskie przyjął 8 maja 1977 r. w Opolu

 

1977 – wikariusz w Strzelcach Opolskich
1977-1980 – wikariusz w parafii św. Piotra i Pawła w Gliwicach
1980-1981 – wikariusz w parafii św. Piotra i Pawła w Opolu
1981-1982 – wikariusz w parafii Stolarzowice
1982-1984 – wikariusz w parafii NSJ w Raciborzu
1984-1986 – administrator w parafii Kadłub
1986-1987 – Kurs przygotowawczy w CFM w Warszawie
1987-1990 – praca na misjach w Peru (diecezja Huancavelica)
1990-1995 – praca na misjach w Peru (Vicariat San Jose de Amazonas, parr. San Pablo)
1995 – powrót do diecezji opolskiej
1995-1999 – proboszcz parafii Radoszowy
1999-2002 – praca na misjach w Peru (diecezja Huancavelica)
2002-2003 – USA (San Antonio)
2003 – powrót do diecezji opolskiej
2003-2011 proboszcz w Kolonowskiem
2011 – praca na misjach w Peru
Adres: San Ramon, calle B.Uriarte 283; San Ramon – Chanchamayo – Junin, Peru
Tel: 0051.987.513.069; (w Polsce: 601.808.446.)
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.