Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section


Święci i błogosławieni pochodzący z diecezji opolskiej:

 • św. Jacek Odrowąż († 15 VIII 1257 r.), dominikanin z Kamienia Śląskiego, założyciel Zakonu Kaznodziejów w Polsce; kanonizowany 17 IV 1594 r. w Bazylice pw. św. Piotra w Rzymie przez papieża Klemensa VIII; wspomnienie liturgiczne 17 VIII.
 • bł. Czesław Odrowąż († 15 VII 1242 r.), dominikanin rodem z Kamienia Śląskiego; jego kult zatwierdził w 1713 r. papież Klemens XI; wspomnienie liturgiczne 20 lipca.
 • bł. Bronisława († 29 VIII 1259 r.), norbertanka, która według tradycji pochodziła z rodu Odrowążów z Kamienia Śląskiego; kult zatwierdził w 1839 r. papież Grzegorz XVI; wspomnienie liturgiczne 1 IX.
 • bł. Maria Luiza Merkert († 14 XI 1872 r.), Śląska Samarytanka z Nysy, założycielka elżbietanek; beatyfikowana 30 IX 2007 r. w Nysie przez kardynała José Saraiva Martinsa; wspomnienie liturgiczne 14 XI.
 • bł. Józef Cebula († 28 IV 1941 r.), oblat z Malni koło Krapkowic, męczennik II wojny światowej; beatyfikowany 13 VI 1999 r. w Warszawie w gonie 108 męczenników przez papieża Jana Pawła II; wspomnienie liturgiczne 12 VI.
 • bł. Alojzy Liguda († 8/9 XII 1942 r.), werbista z Opola-Winowa, męczennik II wojny światowej; beatyfikowany 13 VI 1999 r. w Warszawie w gonie 108 męczenników przez papieża Jana Pawła II; wspomnienie liturgiczne 12 VI.
 • bł. Emil Szramek († 13 I 1942 r.), kapłan z Tworkowa, męczennik II wojny światowej; beatyfikowany 13 VI 1999 r. w Warszawie w gonie 108 męczenników przez papieża Jana Pawła II; wspomnienie liturgiczne 9 VII.
 • bł. Alfons Tracki († 19 VII 1946), ksiądz ze Zgromadzenia Braci Szkolnych Marystów, pochodzący z Bliszczyc koło Branic, męczennik z czasów komunizmu w Albanii; beatyfikowany 5 XI 2016 r. w Szkodrze w gronie 38 męczenników albańskich duchownych przez papieża Franciszka; wspomnienie liturgiczne 18 VII.

 

Służebnice i Słudzy Boży pochodzący z diecezji opolskiej:

 • Czcigodne Służebnice Boże, elżbietanki, męczennice II wojny światowej, których oprawcami byli żołnierze Armii Czerwonej: s. Sabina Thienel († 1 III 1945 r.) z Rudziczki, s. Adelheidis Töpfer († 24 III 1945 r.) z Nysy-Górnej Wsi, s. Meluzja Rybka († 24 III 1945 r.) z Pawłowa koło Raciborza, s. Edelburgis Kubitzki († 20 II 1945 r.) z Dąbrówki Dolnej koło Fałkowic, s. Paschalis Jahn († 11 V 1945 r.) z Nysy-Górnej Wsi. Ich beatyfikacja planowana jest na 11 czerwca 2022 r.
 • Czcigodna Służebnica Boża s. Anna Kaworek († 30 XII 1936 r.) z Biedrzychowic koło Głogówka, współzałożycielka i pierwsza przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła; 15 stycznia 2019 r. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych za zgodą papieża Franciszka ogłosiła heroiczność jej cnót.
 • Służebnica Boża s. Franciszka Werner († 14 XII 1885 r.), współzałożycielka i druga przełożona generalna elżbietanek; jej proces beatyfikacyjny rozpoczął się 24 listopada 2021 r. w Bazylice pw. św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie.
 • Służebnica Boża s. Eufemia raciborska, Piastówna, dominikanka; jej proces beatyfikacyjny rozpocznie się 16 stycznia 2022 r. w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Raciborzu.
 • Sługa Boży o. Piotr Gołąb († 26 V 1943 r.) z Schodni koło Ozimka, werbista, męczennik II wojny światowej; jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się 17 IX 2003 r. w Warszawie w gonie 122 męczenników, a etap diecezjalny zakończył się 24 V 2011 r. w Pelplinie.
 • Sługa Boży o. Teodor Sąsała († 23 V 1943 r.) z Opola-Szczepanowic, werbista, męczennik II wojny światowej; jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się 17 IX 2003 r. w Warszawie w gonie 122 męczenników, a etap diecezjalny zakończył się 24 V 2011 r. w Pelplinie.
 • Sługa Boży ks. Johann Schneider († 7 XII 1876 r.) z Mieszkowic koło Prudnika, założyciel Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej; jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się 16 V 2001 r. we Wrocławiu, a etap diecezjalny zakończył się w 2005 r.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.