Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Diecezjalna Rada Kapłańska

ust. 21.06.2023

 

Z urzędu

 • Bp Waldemar Musioł – Biskup Pomocniczy Diecezji Opolskiej
 • Bp Rudolf Pierskała – Biskup Pomocniczy Diecezji Opolskiej
 • Ks. Andrzej Ochman – Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Opolu
 • Ks. Joachim Waloszek – kapłan odpowiedzialny w diecezji za formację stałą kapłanów

Z nominacji 

 • ks. Arnold Drechsler – Dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej
 • ks. Jerzy Dzierżanowski – Dyrektor Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia
 • ks. Waldemar Klinger – Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu
 • ks. Jerzy Kostorz – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu
 • o. Błażej Kurowski OFM – Wikariusz Biskupi ds. Życia Konsekrowanego
 • ks. Walter Lenart – Dziekan Rejonu Kluczborskiego
 • ks. Robert Sadlak – Wicerektor Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu
 • ks. Ginter Żmuda – Dyrektor Wydziału Finansowo-Gospodarczego Kurii Diecezjalnej w Opolu

Z wyboru

 • ks. Łukasz Knosala – przedstawiciel instytucji diecezjalnych
 • ks. Maciej Skóra – przedstawiciel instytucji diecezjalnych
 • ks. Tadeusz Dola – przedstawiciel księży emerytów i rencistów
 • ks. Jan Konik – przedstawiciel rejonu kluczborskiego
 • ks. Tadeusz Muc – przedstawiciel rejonu kluczborskiego
 • ks. Piotr Burczyk – przedstawiciel rejonu nyskiego
 • ks. Robert Mazurkiewicz – przedstawiciel rejonu nyskiego
 • ks. Mateusz Mandalka – przedstawiciel rejonu opolskiego
 • ks. Hubert Sklorz – przedstawiciel rejonu opolskiego
 • ks. Rudolf Świerc – przedstawiciel rejonu opolskiego
 • ks. Edward Bogaczewicz – przedstawiciel rejonu raciborskiego
 • ks. Marian Obruśnik – przedstawiciel rejonu raciborskiego
 • ks. Adam Rogalski – przedstawiciel rejonu raciborskiego

 

Diecezjalna Rada Duszpasterska

ust. 1.05.2023

Członkowie z urzędu:

 • Przewodniczący: bp Andrzej Czaja
 • I wiceprzewodniczący: bp Waldemar Musioł
 • II wiceprzewodniczący i sekretarz: ks. Paweł Chyla

Członkowie z wyboru:

 • Diakoni stali: dk. Jarosław Duszak
 • Bractwo Świętego Józefa: Henryk Oleś
 • Maryjna Wspólnota Opiekunek Dziecięctwa Bożego: Anna Bogatka
 • Dzieło Modlitwy za Kapłanów „Oremus”: Mirosław Skorupa
 • Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży „Ławka”: Emilia Nowak
 • Żywy Różaniec: Katarzyna Kazmierczuk
 • Duszpasterstwo Rodzin: Urszula Donath
 • Katolicka Odnowa w Duchu Świętym: Maciej Troszyński
 • Wspólnota Dzieci Maryi: Oliwia Jeżyk
 • Liturgiczna Służba Ołtarza: Kamil Żyłka
 • Ruch Światło-Życie: Julia Pękalska
 • Duszpasterstwo mniejszości narodowych i etnicznych: Monika Wittek

Członkowie z nominacji:

 • pracownik naukowy: ks. Robert Sadlak
 • trzech duszpasterzy parafialnych: ks. Łukasz Klęczar, ks. Przemysław Seń, ks. Jacek Wilczyński
 • dwie przedstawicielki żeńskich zgromadzeń zakonnych: s. Vianneya Błaszkiewicz CSSE, s. Aldona Skrzypiec SSpS
 • dwóch przedstawicieli męskich zgromadzeń zakonnych: o. Krzysztof Jurewicz OMI, Damian Piątkowiak SVD
 • dwie osoby świeckie: Anna Kwaśnicka, Maciej Lamm

  

Diecezjalna Rada ds. Stałej Formacji Kapłanów

ust. 01.12.2010

 • Bp Rudolf Pierskała – przewodniczący
 • Ks. Joachim Waloszek – Wikariusz Biskupi ds. Formacji Stałej
 • Ks. Tadeusz Dola
 • O. Henryk Kałuża SVD
 • Ks. Marcin Ogiolda
 • Ks. Adam Rogalski
 • Ks. Hubert Sklorz

 

Diecezjalna Rada Funduszu Zapomogowego Kapłanów Diecezji Opolskiej

ust. 01.12.2010

 • Bp Waldemar Musioł – przewodniczący
 • Ks. Daniel Breguła
 • Ks. Antoni Komor
 • Ks. Piotr Śnigórski
 • Ks. Ginter Żmuda


Diecezjalna Rada Ekonomiczna

ust. 29.11.2010

 • Bp Rudolf Pierskała – przewodniczący
 • Ks. Ginter Żmuda – zastępca przewodniczącego
 • Ks. Arnold Drechsler
 • Ks. Jerzy Dzierżanowski
 • Ks. Zygfryd Glaeser
 • Ks. Grzegorz Gura
 • Ks. Waldemar Klinger
 • Ks. Jerzy Kostorz
 • Ks. Walter Lenart
 • Ks. Krystian Muszalik

 

Diecezjalna Rada ds. Mniejszości Narodowych

ust. 16.10.2006

 • Ks. Piotr Tarlinski – przewodniczący
 • Ks. Marcin Worbs – wiceprzewodniczący
 • Dk. Marek Dziony – sekretarz
 • Ks. Paweł Chyla
 • ks. Andrzej Klimek
 • Ks. Henryk Kontny
 • P. Jan Korzeniowski
 • Ks. Jarosław Krężel
 • Ks. Andrzej Styra
 • Ks. Norbert Wons

 

Rada Biskupia

 • Bp Andrzej Czaja
 • Bp Rudolf Pierskała
 • Bp Waldemar Musioł
 • ks. Paweł Chyla
 • ks. Joachim Kobienia
 • ks. Jerzy Kostorz
 • ks. Andrzej Ochman
 • ks. Krzysztof Soczyński
 • ks. Ginter Żmuda

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.