Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

AKTUALNOŚCI

Modlitwa w intencji synodu

październik 04, 2023
W nawiązaniu do Apelu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. Stanisława Gądeckiego, biskup opolski Andrzej Czaja zwraca się do Czcigodnych Księży oraz wszystkich wiernych Kościoła…

ZAPOWIEDZI

Pielgrzymka myśliwych na Górę Świętej Anny

październik 03, 2023
Ks. Wojciech Hejczyk, diecezjalny duszpasterz leśników i myśliwych, serdecznie zaprasza na doroczną pielgrzymkę myśliwych, która odbędzie się w niedzielę 8 października na Górze Świętej Anny. Jej…

KRONIKA

Śp. Marcin Polus

wrzesień 13, 2023
Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w środę 13 września br. w wieku 30 lat zmarł śp. Marcin Polus, dzienikarz Diecezjalnego Radio Doxa. Msza św. pogrzebowa odbędzie się w sobotę 16 września br. o godz. 13.00 w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Polskiej…

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.