Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

AKTUALNOŚCI

Święcenia prezbiteratu

maj 27, 2023
W sobotę, 27 maja 2023 r., w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu bp Rudolf Pierskała sprawował Eucharysitę z obrzędem świeceń prezbiteratu. Eucharystię koncelebrowali bp Paweł Stobrawa i i bp…

ZAPOWIEDZI

Pielgrzymka chorych i osób niepełnosprawnych

maj 31, 2023
Ks. Lucjan Gembczyk, diecezjalny duszpasterz chorych i osób niepełnosprawnych, serdecznie zaprasza na doroczną Diecezjalną Pielgrzymkę Chorych i Osób Niepełnosprawnych na Górę Świętej Anny, która…

KRONIKA

Śp. br. Eugeniusz Slotosz OFM

maj 25, 2023
Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w środę 24 maja 2023 r. w 72. roku życia i w 41. roku życia zakonnego zmarł br. Eugeniusz Slotosz OFM, pracujący wiele lat w Borkach Wielkich. *** Br. Eugeniusz urodził się 17 grudnia 1951 r. w Rudach Śląskich, jako…

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.