Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Kancelaria Kurii

 • Adres:

  ul. Książąt Opolskich 19
  45-005 Opole
  tel. 77 454 38 37
  fax 77 453 79 61

  NIP: 754-16-40-370
  Regon: 040005377
  konto: Bank Pekao S.A. I O. Opole
  67 1240 1633 1111 0000 2651 3656

 • Godziny urzędowania:

  w dni powszednie (poniedziałek–piątek): 9.00-13-00 i 14.00-16.00.

  Święta kościelne  –  dni wolne od pracy w kurii:

  • 2 lutego – Ofiarowanie Pańskie (urzędują tylko kapłani i pracownicy świeccy)
  • Wielki Czwartek (rozdzielane są jedynie Olej Krzyżma i Olej Chorych)
  • Wielki Piątek
  • Piątek po Bożym Ciele
  • 2 listopada – wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
  • 8 grudnia – uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
  • Wigilia Bożego Narodzenia
  • 27 grudnia
  • 31 grudnia
 • Kanclerz

  Ks. Andrzej Ochman, ust. 01.10.2022
  tel. 77 443 21 01

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Notariusz

  Ks. Marcin Patycki, ust. 01.09.2022
  tel. 77 443 21 02

  Sekretariat Biskupa

  S. Salwatora Grzesik ABMV, 1.07.2020
  tel. 77 443 21 10


  Rzecznik Kurii

  Ks. Joachim Kobienia, ust. 1.08.2013,
  tel. 77 443 21 49

 • Wikariusz Generalny

  Bp Rudolf Pierskała, ust. 2014

  Bp Waldemar Musioł, ust. 2022

  Wikariusze Biskupi

  Ks. Joachim Waloszek, ds. Formacji Stałej Kapłanów, ust. 31.07.2010
  O. Błażej Kurowski OFM, ds. Życia Konsekrowanego, ust. 28.01.2017
  Ks. Piotr Tarlinski, ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych, ust. 26.01.2018
  Ks. Krzysztof Soczyński, ds. Procedur Specjalnych, ust. 19.09.2023
  Ks. Jerzy Kostorz, ds. Katechizacji i Szkolnictwa, ust. 18.01.2021
  Ks. Marcin Patycki, ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, ust. 05.09.2022
  Ks. Andrzej Ochman, ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, ust. 01.10.2022

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.