Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

 Ks. Lucjan Gembczyk, diecezjalny duszpasterz chorych i osób niepełnosprawnych, serdecznie zaprasza na doroczną Diecezjalną Pielgrzymkę Chorych i Osób Niepełnosprawnych na Górę Świętej Anny, która odbędzie się w sobotę 10 czerwca br. Program jest następujący:

 • 9.30 modlitwa różańcowa i okazja do spowiedzi;
 • godz. 10.00 Msza św. pod przewodnictwem biskupa Waldemara Musioła;
 • przerwa;
 • 12.15 nabożeństwo czerwcowe z błogosławieństwem lurdzkim.

Bardzo prosimy o pomoc chorym i niepełnosprawnym w dotarciu do annogórskiego sanktuarium. Księży, a zwłaszcza wszystkich kapelanów szpitalnych i DPS-ów, zapraszamy do koncelebry.

 

 

W sobotę 3 czerwca br. w Sanktuarium MB Bolesnej na Szwedzkiej Górce odbędzie się dzień skupienia Apostolstwa Dobrej Śmierci z diecezji opolskiej. Zgłoszenia oraz szczegółowe informacje u ks. Karola Wacholca MSF, kustosza sanktuarium (tel. 77 431 90 57 lub 728 988 597). Rozpoczęcie o 11.00. W programie: Msza św., okazja do spowiedzi, poczęstunek i spotkanie informacyjne.

 

Wszystkich, którzy pragną połączyć pasję wędrowania z kijkami z modlitwą i przekonać siebie i innych, że „w zdrowym ciele zdrowy duch”, zapraszamy do wzięcia udziału w 14. Diecezjalnej Pielgrzymce Entuzjastów Nordic Walking z Gogolina na Górę Świętej Anny, która odbędzie się w sobotę 10 czerwca br. W programie: wymarsz o godz. 9.00 sprzed kościoła pw. św. Anny i św. Joachima w Gogolinie-Karłubcu (ul. Kasztanowa 98), Msza św. w kościele pw. Krzyża Świętego na Górze Świętej Anny o godz. 14.00, powrót do Gogolina będzie możliwy autokarem. Zgłoszenia u p. Piotra Giecewicza mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 607 753 862.

 

Duszpasterstwo Mniejszości Narodowych i Etnicznych Diecezji Opolskiej serdecznie zaprasza w niedzielę 4 czerwca 2023 r. do udziału w dorocznej Pielgrzymce Mniejszości Narodowych i Etnicznych na Górę Świętej Anny. W programie:

 • 10.00 – Modlitwa w intencji rodzin i o pokój na świecie;
 • 11.00 – Msza Święta w Grocie Lurdziej (przewodniczy biskup Ulrich Neymeyr z diecezji Erfurt);
 • 13.00 – Festiwal zespołów artystycznych Mniejszości Niemieckiej w Domu Pielgrzyma;
 • 14.30 – Nabożeństwo ku czci św. Anny w Bazylice.

Zaproszenie jest skierowane nie tylko do członków Mniejszości Narodowych i Etnicznych, lecz do wszystkich, którym zależy na jedności chrześcijańskiej i międzyludzkiej. 

 

Ks. Dawid Kontny, koordynator modlitwy różańcowej mężczyzn i młodzieńców w Opolu, informuje, że pięciomiesięczny cykl inicjatywy pod nazwą: Męski Różaniec w Opolu rozpocznie się w sobotę 3 czerwca. Spotkanie modlitewne rozpocznie się Mszą św. o godz. 8.00 w kościele pw. MB Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu, następnie procesja ulicami parafii i modlitwa różańcowa na schodach przed świątynią.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.