Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Ks. prałat Jan Polok, diecezjalny duszpasterz rolników, zaprasza absolwentów Diecezjalnego Katolickiego Uniwersytetu Ludności Wiejskiej oraz rolników, zwłaszcza młodych, na spotkanie formacyjne, które odbędzie się w sobotę 2 marca br. w parafii Wniebowzięcia NMP w Opolu-Gosławicach. Rozpoczęcie o godz. 10.00.

Ks. Wojciech Lippa, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Opolu, zaprasza na wernisaż pt. „Repetytorium”, który odbędzie się w środę 28 lutego 2024 r. o godz. 18.00 w naszym diecezjalnym muzeum (ul. Kard. Kominka 1a – wejście od ul. Książąt Opolskich). Zaprezentowane zostaną obrazy i rysunki Moniki Kamińskiej. Wystawa będzie dostępna do 4 kwietnia 2024 r.

 

36 Muzeum Plakat

 

Diecezjalne Radio Doxa zaprasza do wspólnej modlitwy podczas Nabożeństw Gorzkich Żali na falach diecezjalnej rozgłośni. W poszczególne niedziele Wielkiego Postu o godz. 17.05 będzie emitowany śpiew Gorzkich Żali wraz z kazaniem pasyjnym. Radiowe kazania pasyjne pt. „Jezus Chrystus i siedem modlitw o miłosierdzie” wygłosi ks. Marcin Patycki, notariusz Kurii Diecezji Opolskiej. 

 

7 Gorzkie Żale Doxa

Duszpasterstwo Rodzin Rejonu Nyskiego zaprasza na warsztaty dla kobiet pt. "GNIEW - siła niszcząca czy budująca?”, które w Nysie, w dniach 5-7 kwietnia 2024 r. poprowadzi pani Danuta Dybowska, psychoterapeuta DMT (terapia ruchem i tańcem), specjalistka w pracy terapeutycznej z kobietami. ZAPISY: pod nr tel. 668 569 363. Wszystkie szczegóły na stronie internetowej: www.rodzinnanysa.pl.

 

gniew warstzaty strona

Duszpasterstwo misyjne diecezji opolskiej zaprasza na wiosenne spotkania misyjne. Zaproszenie kieruje w stronę Członków Papieskich Dzieł Misyjnych oraz wszystkich w jakikolwiek sposób związanych z misjami w swoich parafiach (kapłanów, sióstr zakonnych, alumnów, animatorów misyjnych, katechetów i wszystkich, którym sprawy misji leżą na sercu).

Spotkania odbędą się:

 • 24.02.2024 (sobota) – Racibórz (Parafia NSPJ Racibórz)
 • 02.03.2024 (sobota) – Opole (parafia św. Piotra i Pawła)
 • 09.03.2024 (sobota) – Nysa (katedra)
 • 23.03.2024 (sobota) – Kluczbork (parafia MB Wspomożenia Wiernych)

Początek spotkań o godz. 10.00, zakończenie ok. 13.30.

 

 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.