Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

W nawiązaniu do Apelu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. Stanisława Gądeckiego, biskup opolski Andrzej Czaja zwraca się do Czcigodnych Księży oraz wszystkich wiernych Kościoła opolskiego z serdeczną prośbą o modlitwę w intencji Pierwszej Sesji XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu, która odbędzie się w październiku w Rzymie. Ksiądz Biskup serdecznie prosi, aby we wszystkich parafiach październikową modlitwę różańcową ofiarować w intencji Ojca Świętego Franciszka, wszystkich uczestników obrad synodalnych, a zwłaszcza w intencji polskiej delegacji. Ponadto prosi, aby we wszystkich sanktuariach naszej diecezji w czasie Apelu Jasnogórskiego modlić się za przyczyną świętych o błogosławione owoce zgromadzenia synodalnego.

 

 

 

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w poniedziałek 2 października 2023 r. w 84. roku życia i w 61. roku kapłaństwa zmarł ks. Józef Białas, emerytowany proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii Aniołów Stróżów w Gostomi.

***

Śp. ks. Józef Białas urodził się 13 IV 1940 r. w Bytomiu-Bobrku jako jedyne dziecko Franciszka i Pauliny zd. Lubos. Został ochrzczony w kościele pw. Świętej Rodziny w Bytomiu-Bobrku, ale wraz z rodzicami mieszkał na terenie parafii Dobrego Pasterza w Bytomiu-Karbiu. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Bytomiu-Karbiu. W 1955 r. rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącego nr 4 w Bytomiu, gdzie w 1958 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 23 VI 1963 r. z rąk bp. Franciszka Jopa w prokatedrze pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Po święceniach został mianowany wikariuszem w parafii Trójcy Świętej w Leśnicy (1963–1965), a następnie kolejno w parafiach: Walce (1965–1967), Bytom-Szombierki (1967–1969), Siołkowice (1969–1971) i Polska Nowa Wieś (1971–1972). W 1972 r. został proboszczem parafii św. Marcina Biskupa w Lipowej, a po trzech latach w 1975 r. objął parafię Aniołów Stróżów w Gostomi, w której posługiwał do 1993 r. Został wtedy kapelanem Sióstr Maryi Niepokalanej w Branicach. W latach 1999–2000 był rezydentem w parafii Nawrócenia św. Pawła w Pyskowicach. W 2000 r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Opolu. Biskup opolski w 1988 r. nadał mu tytuł dziekana honorowego. Zmarł 2 X 2023 r.

***

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w czwartek 5 października 2023 r. o godz. 16.00 w kościele pw. Aniołów Stróżów w Gostomi.
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w piątek 6 października 2023 r. o godz. 10.30 w kościele pw. Aniołów Stróżów w Gostomi. Pochówek nastąpi bezpośrednio po Mszy św.

***  

Polecajmy śp. ks. Józefa Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Józef, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Wydział Duszpasterski Kurii Diecezji Opolskiej organizuje spotkania formacyjne dla członków Parafialnych Rad Duszpasterskich, które odbędą się w 4. soboty października i listopada. Przypominam, że Statut PRD w art. 16 nakłada na proboszcza obowiązek stałej formacji PRD, a jej członków zobowiązuje m.in. do udziału w spotkaniach formacyjnych organizowanych przez Wydział Duszpasterski. W programie spotkania: Msza św., trzy wykłady, przerwa na skromny lunch (kawa, herbata, ciasto, kanapki lub ciepły posiłek) i nabożeństwo. Spotkanie potrwa ok. 4 godzin. Podczas wykładów radni zostaną zapoznani z nowym programem duszpasterskim Kościoła w Polsce na rok 2023/2024 „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”, a ponadto poznają ofertę duszpasterstwa młodzieży w naszej diecezji i spotkają się z przedstawicielami Diecezjalnego Radia Doxa. Nie zabraknie także refleksji bieżących, m.in. na temat reformy administracyjno-terytorialnej w naszej diecezji oraz budzenia u osób świeckich większej odpowiedzialności za parafię.
 
Spotkana odbędą się:
 • w sobotę 7 października o godz. 10.30 w klasztorze Annuntiata w Raciborzu (przy ul. Starowiejskiej 152) dla dekanatów: Branice, Głubczyce, Gościęcin, Kietrz, Łany, Pietrowice Wielkie, Racibórz i Tworków;
 • w sobotę 14 października o godz. 10.30 w kościele seminaryjno-akademickim pw. św. Jadwigi w Opolu (przy ul. Drzymały 1) dla dekanatów: Głogówek, Kamień Śląski, Kędzierzyn, Koźle, Krapkowice, Leśnica, Niemodlin, Opole, Opole-Szczepanowice, Ozimek, Prószków, Siołkowice, Strzelce Opolskie, Ujazd i Zawadzkie;
 • w sobotę 4 listopada o godz. 10.30 w parafii NSPJ w Kluczborku (przy ulicy Jana Pawła II 7) dla dekanatów: Dobrodzień, Gorzów Śląski, Kluczbork, Olesno oraz Zagwiździe;
 • w sobotę 18 listopada o godz. 10.30 w Diecezjalnej Szkole Podstawowej i Diecezjalnym Liceum Humanistycznym w Nysie (przy ulicy św. Piotra 1) dla dekanatów: Biała, Głuchołazy, Grodków, Otmuchów, Nysa, Paczków, Prudnik i Skoroszyce.

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w poniedziałek 25 września 2023 r. w 63. roku życia i w 36. roku kapłaństwa zmarł ks. Józef Szpek, rezydent Rzymskokatolickiej Parafii św. Mikolaja w Krapkowicach.

***

 Urodził się 11 VI 1961 r w Zabrzu w rodzinie Alojzego i Zofii zd. Szeliga. Szkołę podstawową ukończył w Zabrzu i kontynuował naukę najpierw przez rok w II Liceum Ogólnokształcącym w Zabrzu, a następnie w Zespole Szkół Technicznych w Katowicach, gdzie w 1982 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 11 VI 1988 r. w kościele pw. św. Józefa w Zabrzu z rąk biskupa Jana Wieczorka. Po święceniach został wikariuszem parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich (1988-1993), a następnie św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach (1993-1996). W 1996 r. został mianowany proboszczem parafii św. Marcina Biskupa w Ratnowicach, a w 2000 r. powierzono mu parafię Nawiedzenia NMP w Łomnicy. W latach 2003-2008 pełnił ponadto funkcję wicedziekana dekanatu Olesno. Od 2008 r. był rezydentem w parafiach: Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy (2008-2009), św. Rocha w Starych Budkowicach (2009-2011) oraz św. Jacka w Opolu-Kolonii Gosławickiej (2011-2012). W latach 2012-2013 był krótko administratorem parafii Narodzenia NMP we Włodarach. W 2013 r. przez rok był rezydentem w parafii św. Jana Chrzciciela w Ozimku. W latach 2014-2016 pełnił funkcję kapelana w Domu św. Jana Bożego w Prudniku. W latach 2016-2019 posługiwał jako rezydent na terenie diecezji gliwickiej (parafia Dobrego Pasterza w Bytomiu-Karbiu). Od 2021 r. przez rok był rezydentem w parafii Bożego Ciała w Oleśnie, a następnie od 2022 r. w parafii św. Mikołaja w Krapkowicach. Zmarł 25 IX 2023 r.

 ***

 Uroczystości żałobne:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona piątek 29 września 2023 r. o godz. 16.00 w kościele pw. Andrzeja w Zabrzu;
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona sobota 30 września 2023 r. o godz. 11.00 w kościele pw. Andrzeja w Zabrzu. Po Mszy św. pochówek na cmentarzu parafialnym.

***

Polecajmy śp. ks. Józefa Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Józef, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Tegoroczne dożynki diecezjalne odbędą się w niedzielę 24 września br. na Górze Świętej Anny. Suma dożynkowa o godz. 11.00. Od godz. 10.15 delegacje z dekanatów będą gromadzić się na schodach prowadzących do Groty Lourdzkiej i w procesji udadzą się do Groty na Mszę św. Tegorocznym Dożynkom przewodniczy rejon kluczborski – dekanat Dobrodzień. Duszpasterstwo Rolników zaprasza także orkiestry z poszczególnych parafii, parafian w strojach ludowych i poczty sztandarowe.
 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.