Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

 

Sobota, 07.01.2023

godz. 18.00, koncert kolęd w wykonaniu zespołu Gospel Rain z Lublina, kino „Bajka” w Kluczborku, ul. Pułaskiego 3

 

Niedziela, 15.01.2023

godz. 17.00, koncert kolęd w wykonaniu chóru OlenSis, kościół ewangelicki w Oleśnie.

 

Środa, 18.01.2023

godz. 17.00 – nabożeństwo ekumeniczne, kościół seminaryjno-akademicki w Opolu (ul. Drzymały 1a), przewodniczenie: bp prof. dr hab. Andrzej Czaja, Słowo Boże: ks. mgr-lic. Wojciech Pracki (proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Opolu)

 

Czwartek, 19.01.2023

godz. 18.30 Liturgia wschodnia połączona z uroczystym poświęceniem wody (Jordan) (Epifania w Kościołach Wschodnich), kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Opolu (ul. Grota Roweckiego 3), przewodniczenie i kazanie: ks. Mateusz Demeniuk

 

Piątek, 20.01.2023

godz. 17.00 – Eucharystia z homilią ekumeniczną, kaplica pw. św. Sebastiana w Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim, przewodniczenie: abp prof. dr hab. Alfons Nossol; Słowo Boże: ks. mgr-lic. Wojciech Pracki (proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Opolu)

 

Niedziela, 22.01.2023

godz. 10.30 – nabożeństwo ekumeniczne, kaplica ewangelicka w Opolu (ul. Pasieczna 12), przewodniczenie: ks. mgr-lic. Wojciech Pracki (proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Opolu), kazanie: bp prof. dr hab. Andrzej Czaja

godz. 16.00 – Ekumeniczna Modlitwa Młodych, kościół seminaryjno-akademicki w Opolu (ul. Drzymały 1a), przewodniczenie i Słowo Boże: bp prof. dr hab. Andrzej Czaja.

 

Poniedziałek, 23.01.2022

godz. 17.00 – nabożeństwo ekumeniczne, kościół ewangelicki w Karczowie, ks. Marcin Bonk (proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Dąbrowie), ks. Sławomir Fonfara (proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Brzegu). Słowo Boże: ks. Paweł Chyla (dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Opolu)

 

Wtorek, 24.01.2023

godz. 9.45-11.15 – seminarium otwarte na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ul. Drzymały 1a. Temat: Wierzę w Kościół Chrystusowy.

Prowadzenie: ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser

Wprowadzenia merytoryczne:

Bp prof. dr hab. Andrzej Czaja, Wierzę w Kościół Chrystusowy: świadectwo Benedykta XVI

Ks. dr hab. Mateusz Potoczny, prof. UO, Wierzę w Kościół Chrystusowy: świadectwo chrześcijańskiego Wschodu

Ks. mgr-lic. Wojciech Pracki, Wierzę w Kościół Chrystusowy: świadectwo chrześcijaństwa reformacyjnego

Pastor dr Mariusz Muszczyński, Wierzę w Kościół Chrystusowy: świadectwo chrześcijaństwa pentekostalnego

Ks. dr hab. Krystian Kałuża, prof. UO, Wierzę w Kościół Chrystusowy: kontekst dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego

Dyskusja

 

Środa, 25.01.2023

godz. 18.00 – Eucharystia z homilią ekumeniczną, parafia pw. bł. Czesława w Opolu (Zaodrze), przewodniczenie i Słowo Boże: bp Andrzej Czaja, pozdrowienie: pastor dr Mariusz Muszczyński

 

Niedziela 29.01.2023

godz. 15.00nabożeństwo ekumeniczne, kościół rzymskokatolicki pw. Trójcy Świętej w Gorzowie śląskim, przewodniczy – ks. Józef Dziuk, kazanie – ks. Mateusz Łaciak (proboszcz parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kluczborku)

godz. 18.00 – nabożeństwo ekumeniczne, kościół rzymskokatolicki pw. Bożego Ciała w Oleśnie, przewodniczenie  - ks. Walter Lenart, kazanie – ks. Ryszard Pieron (proboszcz parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lasowicach Wielkich)

 

Niedziela, 5.02.2023

godz. 16.30, nabożeństwo ekumeniczne, kościół rzymskokatolicki pw. św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu, przewodniczy: ks. Mariusz Kleman (proboszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu), kazanie: ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser

 

Sobota, 11.02.2023

godz. 18.00 – Eucharystia wraz z ekumeniczną modlitwą w intencji chorych, kościół pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Opolu-Nowej Wsi Królewskiej, przewodniczenie: ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser, kazanie: ks. mgr-lic. Wojciech Pracki (proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Opolu)

 

Piątek, 17.02.2023

godz. 18.00 – ekumeniczny wieczór uwielbienia pod hasłem „Bliżej nieba”, kościół zielonoświątkowy Ostoja w Opolu

 

Czwartek, 20.04.2023 Opolski Dzień Judaizmu, miejsce: Teatr Lalki i Aktora, Opole, ul. Augustyna Kośnego 2a, 45-056 Opole

godz. 17.00 – wykład, Kulisy Teatru Żydowskiego, Tanya Segal (rabin, reżyser teatralny)

godz. 18.00 – spektakl: DZIENNIK ANNE FRANK

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.