Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

W poniedziałek 20 lutego br. w kaplicy Kurii Diecezjalnej w Opolu bp Rudolf Pierskała w imieniu biskupa opolskiego Andrzeja Czai wręczył dokumenty potwierdzające nadanie przez papieża Franciszka tytułu kapelana Jego Świątobliwości księżom diecezji opolskiej. Tytułem prałata zostali uhonorowani:

 • ks. prałat Eugeniusz Białas, emerytowany proboszcz parafii św. Małgorzaty w Twardawie;
 • ks. prałat Hubert Chudoba, proboszcz parafii św. Jacka w Opolu;
 • ks. prałat Jan Czekański, emerytowany proboszcz parafii Narodzenia NMP w Centawie;
 • ks. prałat Stanisław Dworzak, proboszcz parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Pakosławicach, budowniczy kościoła bł. Czesława w Opolu;
 • ks. prałat Stanisław Klein, delegat biskupa opolskiego do spraw misji, były misjonarz w Togo, obecnie proboszcz parafii św. Walentego w Chechle;
 • ks. prałat Henryk Kontny, proboszcz parafii św. Mikołaja i św. Małgorzaty w Wysokiej, w latach 2006-2016 - dyrektor rejonowy Caritas w Kluczborku;
 • ks. prałat Bernard Kotula, obecnie proboszcz parafii w Twardawie, wcześniej pierwszy proboszcz i budowniczy kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zawadzkiem;
 • ks. prałat Józef Mrocheń, emerytowany proboszcz parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Nakle;
 • ks. prałat Henryk Pichen, proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy, kustosz Diecezjalnego Sanktuarium św. Józefa w Jemielnicy;
 • ks. prałat Jan Polok, proboszcz parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzeniu Wielkim, diecezjalny duszpasterz rolników;
 • ks. prałat Reinhold Porwol, emerytowany proboszcz parafii św. Mikołaja w Raciborzu, od 2008 r. posługuje jako emeryt w parafii św. Michała w Opolu-Półwsi;
 • ks. prałat Ryszard Wołowiec, emerytowany proboszcz parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Chróścinie Opolskiej.

20230220125910
20230220125928
20230220125934
20230220130148
20230220130207
20230220130221
20230220130644
202302201306570
20230220130713
20230220130723

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.