Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Ks. Przemysław Seń, kustosz Sanktuarium św. Rity w Głębinowie, serdecznie zaprasza do udziału w uroczystościach odpustowych, które potrwają od 19 do 22 maja br.

Program uroczystości jest następujący:

Niedziela, 19 maja – Odpust ku czci św. Rity; początek Triduum ku jej czci

  9.30 Msza święta z nauką (Święta Rita dobrym przykładem przeżywania rodzicielstwa)

11.00 Msza święta z nauką (Święta Rita dobrym przykładem przeżywania rodzicielstwa)

15.00 Nabożeństwo majowe oraz modlitewne czuwanie

16.00 Suma odpustowa pod przewodnictwem ks. bp. Jana Kopca

Liturgia rozpocznie się od procesji z relikwiami i figurą św. Rity. Na zakończenie uroczystości zostaną błogosławione kwiaty róż. Liturgia jest sprawowana na placu przy sanktuarium, dlatego należy zabezpieczyć się na wypadek zmiennych warunków atmosferycznych. Uroczystości odpustowej towarzyszy jarmark „Od pszczół do róż” organizowany przez Lokalną Grupę Działania „Nyskie Księstwo Jezior i Gór”. Jarmark rozpoczyna się o godz. 12.00.

Poniedziałek, 20 maja – Triduum ku czci św. Rity

17.00 Nabożeństwo majowe oraz czas powierzania modlitewnych intencji przez wstawiennictwo św. Rity

18.00 Msza święta z nauką (Święta Rita dobrym przykładem dla przeżywania małżeństwa)

 Wtorek, 21 maja – Triduum ku czci św. Rity

17.00 Nabożeństwo majowe oraz czas powierzania modlitewnych intencji przez wstawiennictwo św. Rity

18.00 Msza święta z nauką (Święta Rita dobrym przykładem dla przeżywania wdowieństwa i straty)

Środa, 22 maja – Uroczystość św. Rity – patronki sanktuarium

16.00 Nabożeństwo majowe

16.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00 Nabożeństwo ku czci św. Rity połączone z polecaniem intencji modlitewnych

19.00 Suma odpustowa pod przewodnictwem ks. bp. Rudolfa Pierskały

Na zakończenie liturgii odbędzie się obrzęd błogosławieństwa róż.

 

 10 Odpust Głębinów

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.