Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

W II Niedzielę Adwentu podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej w kościele seminaryjno-akademickim zostało ustanowionych 80 nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Wśród nich jest 16 sióstr zakonnych. Liturgii przewodniczył bp Rudolf Pierskała.

szafarze1

W 2. Niedzielę Adwentu – 10 grudnia br. – będziemy obchodzili Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Celem tego dnia jest duchowe i materialne wsparcie Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej i Azji Środkowej, czyli na Białorusi, Litwie, Łotwie i Estonii, Ukrainie, w Rosji, Mołdawii, Armenii, Gruzji, Kazachstanie, Tadżykistanie, Kirgizji i Uzbekistanie. Niech wyrazem naszej solidarności będzie modlitwa w intencji Kościoła na Wschodzie w czasie Mszy św. i adwentowych Nieszporów, a także przeprowadzenie przed świątyniami zbiórki na ten cel.

 

6 Plakat 10 grudnia

W niedzielę 10 grudnia br. o godz. 14.00 podczas Mszy św. w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu nastąpi uroczyste upoważnienie do pełnienia posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Na uroczystość serdecznie zapraszamy rodziny i duszpasterzy z parafii kandydatów na szafarzy.

Informuję, że zgodnie z rocznym harmonogramem pracy Kuria Diecezji Opolskiej i Sąd Diecezji Opolskiej będą nieczynne w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (piątek 8 grudnia). W piątek 22 grudnia br. Kuria Diecezji Opolskiej oraz Sąd Diecezji Opolskiej będą czynne do godz. 13.00. W dniach 27-29 grudnia br. będą pracować w trybie zwyczajnym (od 8.00 do 13.00 i od 14.00 do 16.00).

Zachęcamy do słuchania audycji roratnich w Diecezjalnym Radiu Doxa, które będą emitowane od 4 do 22 grudnia br. (od poniedziałku do piątku) o godz. 19.20. W tym roku ich tematyka nawiązuje do programu przygotowanego przez redakcję Małego Gościa Niedzielnego pod hasłem „Franciszkowy Plac Budowy”. Dziennikarze naszego radia wraz z duszpasterzami i przedstawicielami z różnych parafii naszej diecezji będą przybliżali słuchaczom tematy poruszane na Mszach św. roratnich. W programie, oprócz rozmów, będą również konkursy dla dzieci i młodzieży.

 

4 Audycje Roratnie

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.