Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego zaprasza do udziału w sympozjum liturgicznym Konstytucja „Sacrosanctum Concilium” Soboru Watykańskiego II: 60 lat w służbie świętej liturgii, które odbędzie się w dniach 4-5 grudnia 2023 r. (poniedziałek-wtorek) w gmachu WT UO (Opole, ul. Drzymały 1a) w sali nr 18 (I piętro). Dostępny będzie również streaming w serwisach społecznościowych WT UO.

Plan konferencji:

4 grudnia 2023 r. (poniedziałek):

 • Godz. 15:00: Modlitwa popołudniowa
 • Godz. 15:15: Otwarcie sympozjum – ks. dr hab. Mateusz Rafał Potoczny, prof. UO, dziekan WT UO
 • Godz. 15:30: Ruch liturgiczny jako preludium reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II – ks. dr hab. Erwin Mateja, prof. UO
 • Godz. 16:00: Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum Concilium”. Geneza i przesłanie odczytane po 60 latach – ks. dr hab. Daniel Brzeziński, prof. UMK
 • Godz. 16:30: Kontrowersje wokół soborowej reformy Kanonu rzymskiego i ich implikacje – ks. prof. dr hab. Marcin Worbs, UO
 • Godz. 17:00: Eklezjologia liturgiczna w „Sacrosanctum Concilium” – ks. dr Waldemar Bartocha, UKSW
 • Godz. 17:30 Dyskusja
 • Godz. 18:00 Msza święta

5 grudnia 2023 r. (wtorek):

 • Godz. 09:45: Modlitwa przedpołudniowa
 • Godz. 10:00: Natura roku liturgicznego w świetle konstytucji „Sacrosanctum Concilium” – ks. prof. dr hab. Krzysztof Konecki, UMK
 • Godz. 10:30: Diecezjalne komisje liturgiczne jako postulat reformy liturgicznej. Perspektywa polska – ks. prof. dr hab. Stanisław Araszczuk, PWT Wrocław
 • Godz. 11:00: Personalistyczny charakter participatio actuosa w świetle konstytucji „Sacrosanctum Concilium” – ks. dr hab. Radosław Błaszczyk SDB, WSD TS Kraków
 • Godz. 11:30: Ars celebrandi – niespełniony postulat „Sacrosanctum Concilium”? – ks. dr hab. Mateusz Rafał Potoczny, prof. UO
 • Godz. 12:00: Dyskusja i podsumowanie obrad – ks. dr hab. Erwin Mateja, prof. UO


W wydarzeniu będzie można uczestniczyć zarówno w formie tradycyjnej jak i on-line. Link dostępowy zostanie opublikowany na trzy dni przed wydarzeniem w serwisach internetowych WT UO.

 

Sympozjum KL Opole 2023

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.