Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Ks. Wojciech Lippa, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Opolu, zaprasza do udziału w „16. Nocy Muzeów pod gwiazdami Europy”, która odbędzie się w sobotę 18 maja br. Nasze muzeum przyłącza się do tej inicjatywy z następującym programem:

 • godz. 18.30 - oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Dyplom 2024” (absolwenci opolskiego liceum plastycznego oprowadzają po swojej wystawie dyplomowej);
 • godz. 20.00 – koncert pt. „Muzyka dawna otulona sztuką” w wykonaniu p. Magdaleny Czekaj (sopran), p. Kingi Pietruchy (sopran), p. Joanny Owczarek-Ciszewskiej (klawesyn), p. Moniki Targowskiej (flet traverso) oraz uczniów i absolwentów II Stopnia Państwowej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina w Opolu pod dyrekcją Huberta Prochoty;
 • godz. 21.00 – wykład ks. Wojciecha Lippy pt: „Salvator Mundi versus Christus Salvator. Dzieło Leonarda da Vinci a obraz Joosa van Cleve”.

Ponadto w godzinach 18.00-23.59 będzie możliwość zwiedzania stałej ekspozycji.

 

Noc muzeow 2024 Kafelek

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.