Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Ks. Lucjan Gembczyk, diecezjalny duszpasterz osób chorych, serdecznie zaprasza na doroczną Diecezjalną Pielgrzymkę Chorych i Osób Niepełnosprawnych na Górę Świętej Anny, która odbędzie się w sobotę 8 czerwca br.

Program jest następujący:

 • godz. 9.00 – okazja do spowiedzi;
 • godz. 9.30 – różaniec;
 • godz. 10.00 – Msza św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa; po Eucharystii czas wolny na posiłek;
 • godz. 12.15 – nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca NMP, kazanie, adoracja Najświętszego Sakramentu, przejście wokół ołtarza św. Anny;
 • ok. godz. 13.30 zakończenie pielgrzymki.

Bardzo proszę o pomoc chorym i niepełnosprawnym w dotarciu do annogórskiego sanktuarium. Księży, a zwłaszcza wszystkich kapelanów szpitalnych i DPS-ów, zapraszam do koncelebry.

 

24 06 05 09 29 07 pielgrzymka chorych 2024 r

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.