Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Ks. Marcin Marsollek, diecezjalny duszpasterz trzeźwości, bardzo serdecznie zaprasza do udziału w 43. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Apostolstwa Trzeźwości na Jasną Górę, która odbędzie się w dniach 15-16 czerwca 2024 r.

W sobotnim programie:

 • godz. 17.00 - spotkanie pielgrzymkowe w Auli św. Jana Pawła II,
 • godz. 19.00 – przerwa, godz. 21.00 - Apel Jasnogórski;
 • godz. 22.00 - Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu pod przewodnictwem biskupa Tadeusza Bronakowskiego; następnie (do godz. 24.00) czuwanie modlitewne w Kaplicy Cudownego Obrazu prowadzone przez grupy.

W niedzielnym programie:

 • godz. 7.30 - Nabożeństwo Drogi Krzyżowej na Jasnogórskich Wałach;
 • godz. 9.30 - Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu. 

13 Pielgrzymka Trzeźwości

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.