Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Duszpasterstwo Pracowników Akademickich zaprasza na planowaną już od 2020 r. pielgrzymkę do miejsc związanych z osobą św. Jana Pawła II (Wadowice–Kalwaria Zebrzydowska–Zakopane–Kraków) z okazji setnej rocznicy jego urodzin. Pielgrzymka odbędzie się w dniach 22–23.04.2023 r. Szczegółowe informacje i zgłoszenia do 12 stycznia u ks. Marcina Worbsa, diecezjalnego duszpasterza nauczycieli akademickich (tel. 77 44 12 805).

Na przełomie czerwca i lipca 2023 jest zaplanowana tygodniowa podróż studyjna do Szkocji. Więcej informacji zostanie przekazanych na akademickim spotkaniu opłatkowo-noworocznym, które odbędzie się w środę 11 stycznia 2023 r.

Serdecznie zapraszam do udziału w Orszaku Trzech Króli, który przemaszeruje ulicami Opola w piątek 6 stycznia 2023 r. O godz. 14.30 zbiórka na parkingu przed Narodowym Centrum Polskiej Piosenki (ul. Piastowska 14A). O godz. 15.00 wymarsz Orszaku, który przejdzie ulicami: Barlickiego, Piastowską, Zamkową, Plac Wolności i Ozimską. Następnie na placu św. Jana Pawła II pokłon Trzech Króli oraz wspólne śpiewanie kolęd. Hasło tegorocznego orszaku brzmi: „Niechaj prowadzi nas gwiazda”.

Ks. Jerzy Kostorz, diecezjalny duszpasterz ds. kultury zdrowotnej i sportu, bardzo serdecznie zaprasza sportowców, kibiców i działaczy sportowych z Opolszczyzny na Mszę św. sprawowaną w ich intencji oraz za zmarłych w 2022 r. ludzi sportu. Eucharystii, która odbędzie się w czwartek 5 stycznia 2023 r. o godz. 18.00 w kościele św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach, przewodniczyć będzie oraz Słowo Boże wygłosi bp Rudolf Pierskała.

 

Po pandemicznej przerwie bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które na co dzień pracują poza granicami Polski, do udziału we Mszy św., która odbędzie się w środę 28 grudnia o godz. 11.00 w Sanktuarium św. Józefa w Jemielnicy. Eucharystii przewodniczyć będzie oraz Słowo Boże wygłosi bp Waldemar Musioł.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.