Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Duszpasterze Diecezjalnego Sanktuarium św. Józef w Jemielnicy zapraszają na comiesięczne czuwania pt. „Jemielnickie wieczory ze św. Józefem”, które odbędą się w następujące piątki: 23 lutego, 22 marca, 26 kwietnia, 24 maja, 21 czerwca o godz. 19.30 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy.

W programie: (1) w lutym i marcu katecheza oraz nabożeństwo Drogi Krzyżowej; (2) w kwietniu, maju i czerwcu katecheza, adoracja Najświętszego Sakramentu i Msza św. w powierzonych intencjach.

 

8 Wieczory Jemielnica 1

Diecezjalny duszpasterz muzyków kościelnych, ks. Piotr Kierpal, zaprasza organistów, chórzystów i dyrygentów zespołów muzycznych posługujących w parafiach naszej diecezji na Wielkopostny Dzień Skupienia, który odbędzie się w sobotę 24 lutego 2024 r. w parafii św. Rocha w Starych Budkowicach. W programie: śpiewana Jutrznia, adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja do spowiedzi, Msza św., wspólny śpiew, przerwa (ciepły posiłek, kawa, herbata, słodkie przekąski). Rozpoczęcie o godz. 9.30, zakończenie ok. 13.30. Mszy św. przewodniczył będzie i Słowo Boże wygłosi ks. Piotr Kierpal, diecezjalny duszpasterz muzyków kościelnych. Gościem specjalnym spotkania będzie dr Mariusz Pucia, który wygłosi wykład na temat: „Śpiewy religijne w drukach użytkowych a żywa tradycja”. Zgłoszenia za pośrednictwem internetowego formularza.

Duszpasterze Bractwa św. Józefa zapraszają na wielkopostne spotkania formacyjne, które odbędą się według harmonogramu:

 • 20 lutego (wtorek) o 17.30 w parafii św. Jana Chrzciciela w Dobrej dla rejonu Krapkowice; 
 • 21 lutego (środa) o godz. 17.30 w parafii św. Bartłomieja w Jełowej dla rejonu Jełowa;
 • 21 lutego (środa) o godz. 18.00 w parafii Narodzenia NMP w Głubczycach dla rejonu Głubczyce;
 • 26 lutego (poniedziałek) o godz. 17.00 w parafii św. Agnieszki i św. Jakuba w Nysie dla rejonu Nysa;
 • 27 lutego (wtorek) o godz. 18.00 w parafii NSPJ w Zawadzkiem dla rejonu Zawadzkie;
 • 28 lutego (środa) o godz. 18.00 w parafia Nawiedzenia NMP w Łączniku dla rejonu Głogówek;
 • 28 lutego (środa) o godz. 17.00 w Sanktuarium św. Józefa w Prudniku-Lesie dla rejonu Prudnik;
 • 29 lutego (czwartek) o godz. 18.00 w parafia św. Józefa w Raciborzu-Ocicach dla rejonu Racibórz;
 • 1 marca (piątek) o godz. 17.30 w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kędzierzynie-Koźlu (Sławięcice) dla rejonu Kędzierzyn;
 • 1 marca (piątek) o godz. 18.00 w parafii św. Józefa w Opolu-Wrzoskach dla rejonu Wrzoski;
 • 6 marca (środa) o godz. 17.30 w parafii św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach dla rejonu Opole;
 • 8 marca (piątek) o godz. 18.00 w Sanktuarium św. Józefa w Jemielnicy dla rejonu Jemielnica.

Na każde spotkanie składać się będzie Msza św. sprawowana w intencji Bractwa, konferencja o modlitwie, nabożeństwo pasyjne oraz braterskie spotkanie. Zapraszamy wszystkich członków Bractwa, jak i osoby zainteresowane wspólnotą.

Caritas Diecezji Opolskiej w okresie Wielkiego Postu rozprowadza papierowe skarbonki jałmużny wielkopostnej. Tegoroczna jałmużna będzie przeznaczona na pomoc dzieciom z Ukrainy, które z powodu wojny od dwóch lat przebywają na terenie naszej diecezji. Biuro Pomocy Uchodźcom z Ukrainy, działające przy centrali Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu, obejmuje pomocą 498 rodzin, w których żyje 306 dzieci. Papierowe skarbonki, można od 12 lutego br. bezpłatnie odebrać w swoich parafiach.
Osoby indywidualne, które pragną uczestniczyć w dziele jałmużny wielkopostnej mogą wpłacić darowiznę na konto Caritas Diecezji Opolskiej: 66 1240 1633 1111 0000 2651 3092 z dopiskiem „jałmużna wielkopostna”.
Caritas Diecezji Opolskiej serdecznie zachęca do udziału w dziele jałmużny wielkopostnej wszystkich wiernych, a szczególnie dzieci i młodzież.

 

caritas wielki post

W Środę Popielcową - 14 lutego br. - Biskup Opolski zaprasza do udziału w liturgii stacyjnej w Opolu. Początek o godz. 18.00 w kościele pw. św. Sebastiana, a następnie procesja do kościoła pw. Trójcy Świętej (kościół Ojców Franciszkanów) na Eucharystię z obrzędem posypania głów popiołem, która rozpocznie się o godz. 18.30. Uczestnicy są proszeni o zebranie świec na procesję.

 

4 Środa Popielcowa

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.