Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Od ponad 20 lat jest organizowana akcja „Szlachetna Paczka dla Dziecka Więźnia". Ideą projektu jest przygotowanie paczki, która zostanie dostarczona dzieciom więźniów na Święta Bożego Narodzenia. Każdy uczestnik projektu otrzyma list od więźnia. Katecheci i nauczyciele mogą zgłosić także swoich uczniów, którym przekażą listy. Swój udział w akcji należy zgłosić za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

Zachęcam do słuchania audycji roratnich w Diecezjalnym Radiu Doxa. W tym roku ich tematyka nawiązuje do programu przygotowanego przez redakcję Małego Gościa Niedzielnego pod hasłem „Z narodzeniem Jezusa było tak…”. Dziennikarze naszego radia wraz z duszpasterzami i przedstawicielami z różnych parafii naszej diecezji będą przybliżali słuchaczom tematy poruszane na Mszach św. roratnich. W programie, oprócz rozmów, będą również konkursy dla najmłodszych. 
 
Caritas Diecezji Opolskiej w odpowiedzi na prośbę ks. Wieczysłwa Gryniewicza, dyrektora Caritas Spes Kościoła Rzymskokatolickiego na Ukrainie, uprzejmie informuje o zbiórce słodkich upominków świątecznych (słodyczy, cukierków, ciastek itp.) dla dzieci mieszkających w Ukrainie. Do 12 grudnia słodycze powinny zostać przekazane do centrali Caritas w Opolu przy ul. Szpitalnej 5A. Caritas Diecezji Opolskiej dostarczy podarunki do 15 grudnia br. do centralnego magazynu Caritas w Leżajsku (Archidiecezja Przemyska). Stamtąd - poprzez struktury Caritas Spes - wyruszą do wielu miejscowości w Ukrainie.
W Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (20 listopada) Eucharystią sprawowaną w kościele seminaryjno-akademickim pod przewodnictwem biskupa opolskiego Andrzeja Czai zostały zakończone obchody złotego jubileuszu naszej diecezji.

W liturgii, oprócz duchowieństwa, wzięli udział nadzwyczajni szafarze Komunii św., młodzież, osoby konsekrowane i diecezjalne wspólnoty m.in. Bractwo Świętego Józefa, Maryjna Wspólnota Opiekunek Dzięcięctwa Bożego, Oremus.

Na zakończenie, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem została odmówiona: ”Modlitwa do Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana” a następnie wierni wyśpiewali dziękczynne Te Deum.

Po błogosławieństwie bp Andrzej wręczył dyplomy uznania wieloletnim pracownikom instytucji diecezjalnych. Ostatnim wymiarem liturgicznym była modlitwa przed kopią wizerunku Najświętszej Maryi Panny Opolskiej. Na czas uroczystości obok obrazu została umieszczona kopia bulli papieża Pawła VI Episcoporum Poloniae coetus z roku 1972 powołująca diecezję opolską.

 

Fotorelacja dzięki uprzejmości p. Andrzeja Złoczowskiego.

 

 

51
63
69
70
76
78
83
86
90
99
101
108
111
117
119
128
132
136
139
140
144
154
156
162
165
167
170
175
190
192
195
201
207
209
213

"Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia, rozpoczęła rejestrację do uczestnictwa w nowym projekcie, w którym bezpłatną pomoc terapeutyczną mogą uzyskać wszyscy mieszkańcy województwa opolskiego. Pomoc będzie świadczona w trzech Ośrodkach Promocji, Edukacji i Terapii Rodzin - w Opolu, Nysie i Kędzierzynie-Koźlu.

W ramach projektu można skorzystać z następujących form wsparcia:
1) systemowa terapia rodzin;
2) indywidualna psychoterapia osób dorosłych,
3) terapia i diagnoza dzieci,
4) konsultacje i poradnictwo specjalistyczne.

Aby zgłosić chęć udziału, w któreś z powyższych form wsparcia, należy skontaktować się z rejestracją i umówić się na pierwszy termin spotkania w danym ośrodku –
tel. 77-442-55-50 (rejestracja telefoniczna w godz. 09-16:00), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.."

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.