Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Duszpasterze parafii Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy zapraszają na spotkanie z p. Marcinem Jakimowiczem, dziennikarzem, redaktorem Gościa Niedzielnego i pisarzem. Temat spotkania brzmi: „Wygrana wojna. O Bogu, który nie wybiera tych, którzy się nie nadają”. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 8 kwietnia br. o godz. 19.00 w świetlicy wiejskiej w Jemielnicy (ul. Wiejska 43a). 

 

12 Spotkanie Jakimowicz

Parafia Wniebowzięcia NMP w Opolu-Gosławicach (ul. Wiejska 101) zaprasza na wielkanocne warsztaty muzyczne, które odbędą się w dniach od 12 do 14 kwietnia br. Warsztaty, obejmujące repertuar śpiewów okresu wielkanocnego, poprowadzi Paweł Bębenek, znany i ceniony kompozytor śpiewów liturgicznych. Szczegółowe informacje i zapisy na stronie www.parafiagoslawice.pl

 

13 Gosławice Warsztaty

Wspólnota Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu zaprasza osoby indywidualne, grupy zorganizowane (m.in. członków Apostolatu Margaretka) oraz księży do wspólnej modlitwy o nowe powołania kapłańskie w pierwsze czwartki miesiąca w kościele seminaryjno-akademickim. W każdy pierwszy czwartek o godz. 19.00 adoracja Najświętszego Sakramentu, a o 19.45 Msza św. w intencji powołań. Najbliższa okazja do wspólnej modlitwy już 4 kwietnia. 

 

12 WMSD Modlitwa 1

Diecezjalne Radio Doxa na czas Wielkiego Tyogdnia przygotowało audycję „Alfabet Wielkiego Tygodnia”, której poszczególne odcinki możemy odsłuchać także w sieci. Podczas audycji ks. Maciej Skóra, ceremoniarz biskupi, w bardzo przystępny i barwny sposób przybliża treści związane z liturgią Triduum Paschalnego, co pozwoli nam bardziej świadomie przeżyć zbliżające się święta.
Link do audycji.

 

33 Alfabet Wiary

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.